Psalms (116/150)  

1. Myliu Viešpatį, nes Jis išklausė mano maldavimą.
2. Jis palenkė į mane savo ausį, todėl šauksiuosi Jo, kol gyvas būsiu.
3. Mirties skausmai apsupo mane, pragaro kančios apėmė mane; kenčiau vargą ir skausmus.
4. Viešpaties vardo šaukiausi: "Viešpatie, išlaisvink mano sielą!"
5. Maloningas yra Viešpats ir teisus, gailestingas mūsų Dievas.
6. Viešpats apsaugo paprastąjį; suvargęs buvau, o Jis man padėjo.
7. Nurimk, mano siela, nes Viešpats padarė tau gera!
8. Tu išlaisvinai nuo mirties mano sielą, nuo ašarų­mano akis, nuo suklupimo­mano kojas.
9. Aš vaikščiosiu Viešpaties akivaizdoje gyvųjų šalyje.
10. Nors pasitikėjau, bet tariau: "Aš esu labai prislėgtas!"
11. Neapgalvojęs sakiau: "Visi žmonės melagiai".
12. Kuo gi Viešpačiui atsilyginsiu už visas Jo geradarystes?
13. Aš paimsiu išgelbėjimo taurę, Viešpaties vardo šauksiuosi.
14. Savo įžadus Viešpačiui ištesėsiu visos tautos akivaizdoje.
15. Viešpaties akyse brangi yra šventųjų mirtis.
16. Viešpatie, aš esu Tavo tarnas, Tavo tarnas ir sūnus Tavo tarnaitės. Tu mano pančius sutraukei.
17. Tau padėkos auką aukosiu, šauksiuosi Viešpaties vardo.
18. Savo įžadus Viešpačiui ištesėsiu visos tautos akivaizdoje,
19. Viešpaties namų kiemuose, Jeruzalės mieste. Girkite Viešpatį!

  Psalms (116/150)