Psalms (115/150)  

1. Ne mums, Viešpatie, ne mums, tik Tavo vardui tebūna šlovė dėl Tavo gailestingumo ir tiesos.
2. Kodėl turėtų sakyti pagonys: "Kur yra jų Dievas?"
3. Mūsų Dievas danguje, Jis padarė visa, kas Jam patiko.
4. Jų stabai iš sidabro ir aukso, jie­žmogaus rankų darbas.
5. Jie turi burnas, bet nekalba; turi akis, bet nemato;
6. turi ausis, tačiau negirdi; turi nosį, bet nesuuodžia;
7. turi rankas, bet nepaliečia; turi kojas, bet nevaikšto. Jie nekalba savo gerkle.
8. Į juos panašūs yra tie, kas juos padaro ir jais pasitiki.
9. Izraeli, pasitikėk Viešpačiu! Jis jūsų pagalba ir skydas.
10. Aarono namai, pasitikėkite Viešpačiu! Jis jūsų pagalba ir skydas.
11. Kurie bijote Viešpaties, pasitikėkite Viešpačiu! Jis jūsų pagalba ir skydas.
12. Viešpats mus atsimena; Jis palaimins mus. Jis palaimins Izraelį ir Aarono namus.
13. Jis palaimins visus, kurie Viešpaties bijo, mažus ir didelius.
14. Viešpats pagausins jus ir jūsų vaikus.
15. Jūs esate palaiminti Viešpaties, kuris sutvėrė dangų ir žemę.
16. Dangūs yra Viešpaties buveinė, o žemę Jis atidavė žmonėms.
17. Ne mirusieji giria Viešpatį, ne mirties karalijon nužengę.
18. Bet mes šloviname Viešpatį dabar ir per amžius. Girkite Viešpatį!

  Psalms (115/150)