Psalms (112/150)  

1. Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta.
2. Jo palikuonys bus galingi žemėje; palaiminta bus dorųjų karta.
3. Jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius.
4. Dorajam šviesa nušvinta tamsoje, jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus.
5. Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko.
6. Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas.
7. Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.
8. Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys sugėdintus savo priešus.
9. Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas iškils garbingai.
10. Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks. Nedorėlių troškimas pražus.

  Psalms (112/150)