Psalms (111/150)  

1. Girkite Viešpatį! Aš girsiu Viešpatį visa širdimi teisiųjų susirinkime.
2. Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.
3. Didingi ir šlovingi Jo darbai, Jo teisumas pasilieka per amžius.
4. Atsimintini yra Jo darbai. Maloningas ir užjaučiantis yra Viešpats.
5. Jis maitina tuos, kurie Jo bijo, per amžius prisimena savo sandorą.
6. Jis savo darbų galią tautai parodė, atidavė jiems pagonių nuosavybę.
7. Jo rankų darbai­teisingumas ir teismas, visi Jo įsakymai nepakeičiami.
8. Jie per amžius yra tvirti, paremti tiesa ir lygybe visiems.
9. Išpirkimą Jis savo tautai siuntė, amžiams paskelbė savo sandorą. Šventas ir gerbtinas yra Jo vardas.
10. Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!

  Psalms (111/150)