Psalms (110/150)  

1. Viešpats tarė mano Viešpačiui: "Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis".
2. Viešpats duos Tau iš Siono Tavo stiprybės skeptrą. Valdyk savo priešus!
3. Savanoriškai Tavo tauta susirinks Tavo pergalės dieną šventumo grožyje. Jaunimas lyg aušros rasa Tave pasitiks.
4. Viešpats prisiekė ir nesigailės: "Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka".
5. Viešpats Tavo dešinėje sunaikins karalius savo rūstybės dieną.
6. Jis darys teismą tarp pagonių. Pripildys žemę lavonų, daugelyje šalių įvykdys sprendimą valdovams.
7. Jis kelyje gers iš upelio, todėl iškels savo galvą.

  Psalms (110/150)