Psalms (11/150)  

1. Viešpačiu aš pasitikiu. Kaip jūs sakote mano sielai: "Skrisk kaip paukštis į kalnus"?
2. Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius.
3. Kai pamatai griaunami, ką gi begali teisusis?
4. Viešpats savo šventykloje; danguje stovi Viešpaties sostas. Jo akys stebi, žmonių vaikus jos tyrinėja.
5. Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi.
6. Jis lydins ant bedievių žarijomis, ugnimi ir siera, jų lemtis bus svilinanti vėtra.
7. Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.

  Psalms (11/150)