Psalms (108/150)  

1. O Dieve, mano širdis pasiruošusi. Aš giedosiu ir girsiu savo šlovėje.
2. Pabuskite, psalteri ir arfa! Aš taip pat anksti atsikelsiu.
3. Girsiu Tave, Viešpatie, tarp tautų, giedosiu gyrių Tau tarp pagonių.
4. Tavo gailestingumas siekia aukščiau dangų, Tavo tiesa­iki debesų.
5. Būk išaukštintas danguose ir Tavo šlovė tebūna visoje žemėje,
6. kad Tavo mylimieji būtų išlaisvinti; išgelbėk savo dešine ir išklausyk mane.
7. Dievas kalbėjo savo šventume: "Aš džiūgausiu ir išdalinsiu Sichemą, paskirstysiu Sukotų slėnį.
8. Mano yra Gileadas ir Manasas, Efraimas­mano galvos šalmas, Judas­mano skeptras.
9. Moabas yra mano praustuvė. Ant Edomo numesiu savo kurpę. Filistijoje Aš džiaugsiuosi pergale".
10. Kas įves mane į sustiprintą miestą? Kas nuves mane į Edomą?
11. Dieve, argi ne Tu mus atstūmei? Argi ne Tu, Dieve, neišėjai su mūsų kariuomene?
12. Suteik mums pagalbą varge, nes žmonių pagalba yra be vertės.
13. Su Dievu būsime drąsūs, Jis sutryps mūsų priešus.

  Psalms (108/150)