Psalms (101/150)  

1. Apie gailestingumą ir teisingumą giedosiu, skambinsiu Tau, Viešpatie.
2. Laikysiuos teisingo kelio. Kada Tu pas mane ateisi? Vaikščiosiu su tobula širdimi savo namuose.
3. Į tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu. Aš nekenčiu neištikimųjų darbų; nieko bendro su jais neturėsiu.
4. Vengsiu iš tolo širdies nelabumo, pikto nenoriu pažinti.
5. Kas slaptai savo artimą šmeižia, tą nutildysiu. Kas žiūri iš aukšto ir turi išdidžią širdį, to neapkęsiu.
6. Mano akys žvelgia į krašto ištikimuosius, kad jie gyventų su manimi. Kas vaikščioja tobulu keliu, tas tarnaus man.
7. Klastingieji negyvens mano namuose. Melagiai nepasiliks mano akivaizdoje.
8. Anksti išnaikinsiu krašto nedorėlius, kad pašalinčiau piktadarius iš Viešpaties miesto.

  Psalms (101/150)