Psalms (100/150)  

1. Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!
2. Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.
3. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.
4. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!
5. Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.

  Psalms (100/150)