Psalms (1/150)  

1. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,
2. bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.
3. Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.
4. Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
5. Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.
6. Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.

      Psalms (1/150)