Proverbs (4/31)  

1. Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo.
2. Aš duodu jums gerą mokymą, neapleiskite mano įstatymo.
3. Aš buvau tėvo sūnus, mylimas ir vienintelis savo motinos akyse.
4. Jis mokė mane ir sakė: "Išlaikyk širdyje mano žodžius, laikykis mano įsakymų ir būsi gyvas.
5. Įsigyk išminties, įsigyk supratimo. Neužmiršk mano burnos žodžių ir nenukrypk nuo jų.
6. Neapleisk išminties, ir ji globos tave; mylėk ją, ir ji saugos tave.
7. Svarbiausia yra išmintis; įsigyk išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą.
8. Vertink ją, ir ji išaukštins tave. Apglėbk ją, ir ji suteiks tau garbę.
9. Ji vainikuos tavo galvą malone, duos tau šlovės karūną.
10. Klausyk, mano sūnau, ir priimk mano žodžius, kad ilgai gyventum.
11. Aš nurodau tau išminties kelią, vedu tiesiais takais.
12. Kai jais eisi, tavo žingsniai nebus varžomi ir bėgdamas nesuklupsi.
13. Tvirtai laikykis pamokymo ir neapleisk jo; saugok jį, nes tai yra tavo gyvybė.
14. Neik nedorėlių taku ir nevaikščiok piktųjų keliu.
15. Venk jo ir nevaikščiok juo, pasitrauk nuo jo ir praeik pro šalį.
16. Jie neužmiega, nepadarę pikto ir miegas iš jų atimamas, kol kam nors nepakenkia.
17. Jie valgo nedorybės duoną ir geria smurto vyną.
18. Teisiųjų takas yra kaip skaisti šviesa, kuri šviečia vis ryškiau iki tobulos dienos.
19. Nedorėlių kelias yra kaip tamsa, jie nežino, kur jie suklups.
20. Mano sūnau, atkreipk dėmesį į mano žodžius, palenk ausį mano pamokymams.
21. Teneatsitraukia jie nuo tavo akių, saugok juos širdies gilumoje.
22. Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata visam jų kūnui.
23. Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.
24. Atstumk nuo savęs nedorą burną, ir iškrypusios lūpos tebūna toli nuo tavęs.
25. Tegul tavo akys žiūri tiesiai ir akių vokai tebūna nukreipti tiesiai prieš tave.
26. Apgalvok taką savo kojai, ir tegu tavo keliai būna įtvirtinti.
27. Nepasuk nei dešinėn, nei kairėn. Patrauk savo koją nuo pikto".

  Proverbs (4/31)