Proverbs (31/31)    

1. Karaliaus Lemuelio žodžiai, kuriais jį auklėjo motina:
2. "Ką, mano sūnau? Ką, mano įsčių sūnau? Ką, mano įžadų sūnau?
3. Neatiduok savo jėgų moterims ir savo kelių toms, kurios pražudo karalius.
4. Lemueli, ne karaliams gerti vyną, ne kunigaikščiams stiprius gėrimus,
5. kad prisigėrę jie nepamirštų įstatymo ir neiškraipytų teisingumo prispaustiesiems.
6. Duok stiprius gėrimus nelaimingiems ir vyną liūdinčioms sieloms.
7. Tegul jie pasigeria ir užmiršta savo vargus ir skurdą.
8. Atverk už nebylį savo burną byloje tų, kurie pasmerkti pražūčiai.
9. Teisk teisingai ir apgink beturčių ir vargšų teises.
10. Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus.
11. Vyro širdis visiškai pasitiki ja ir jo namuose netrūks pelno.
12. Visą gyvenimą ji daro vyrui tik gera, o ne pikta.
13. Ji ieško vilnos ir lino, noriai dirba savo rankomis.
14. Ji lyg prekybininkų laivas parūpina maistą iš toli.
15. Ji keliasi anksti rytą, paruošia maisto šeimai ir paskiria tarnaitėms darbą.
16. Ji apžiūri lauką, jį nuperka ir savo rankų pelnu užveisia vynuogyną.
17. Ji susijuosia jėga, sustiprina savo rankas.
18. Ji supranta, kad jos darbas vertingas; jos žiburys negęsta naktį.
19. Jos pirštai paima verpstę ir jos rankos dirba.
20. Ji ištiesia ranką išalkusiam ir beturčiui.
21. Ji nebijo šalčių, nes visi jos namiškiai yra aprengti vilnoniais rūbais.
22. Ji pasidaro antklodžių, plona drobė ir purpuras­jos drabužiai.
23. Jos vyras yra žinomas vartuose, kai sėdi su krašto vyresniaisiais.
24. Ji audžia plonų drobių ir parduoda, pristato juostų pirkliams.
25. Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.
26. Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas.
27. Ji prižiūri savo namus ir nevalgo tinginio duonos.
28. Jos vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta ir jos vyras giria ją:
29. 'Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas!'
30. Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.
31. Duok jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegul giria ją vartuose".

  Proverbs (31/31)