Proverbs (25/31)  

1. Tai taip pat Saliamono patarlės, kurias surinko Judo karaliaus Ezekijo vyrai.
2. Dievo šlovė­nuslėpti dalyką, karaliaus garbė­ištirti dalyką.
3. Kaip dangaus aukštybės ir žemės gilybės, taip neištiriama karaliaus širdis.
4. Pašalink priemaišas iš sidabro, ir sidabrakalys padarys iš jo indą.
5. Pašalink nedorėlį iš karaliaus akivaizdos, ir jo sostas įsitvirtins teisingume.
6. Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje, nestok didžiūnų vieton.
7. Geriau būti pakviestam į garbingesnę vietą, negu būti pažemintam akivaizdoje kunigaikščio, kurį matei savo akimis.
8. Neik skubotai į teismą, nes nežinosi, ką daryti, kai tavo artimas sugėdins tave.
9. Išspręskite savo ginčą su artimu tarpusavyje ir neatskleiskite paslapčių svetimiesiems,
10. kad kas išgirdęs nesugėdintų tavęs ir tavo garbė nenukentėtų.
11. Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle.
12. Išmintingas įspėjimas paklusniai ausiai yra kaip aukso žiedas ar auksinis papuošalas.
13. Ištikimas pasiuntinys yra kaip sniego šaltumas pjūties metu, jis atgaivina šeimininko širdį.
14. Kas giriasi tuo, ko nepadarė, yra kaip debesys ir vėjai be lietaus.
15. Kantrumu galima įtikinti kunigaikštį; švelnus liežuvis sulaužo kaulus.
16. Radęs medaus, valgyk, kiek nori, tik nepersivalgyk, kad nereikėtų išvemti.
17. Nesilankyk per dažnai pas savo artimą, kad nenusibostum ir jis nepradėtų tavęs nekęsti.
18. Žmogus, kuris neteisingai liudija prieš savo artimą, yra kaip ietis, kardas ar aštri strėlė.
19. Kaip sugedęs dantis ar išnirusi koja, taip pasitikėjimas neištikimu žmogumi nelaimės dieną.
20. Kas dainuoja liūdinčiam, prilygsta tam, kuris atima apsiaustą šaltą dieną arba užpila actą ant žaizdos.
21. Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta­pagirdyk.
22. Taip darydamas, krausi žarijas ant jo galvos, ir Viešpats atlygins tau.
23. Šiaurys vėjas atneša lietų, apkalbos sukelia pyktį.
24. Geriau gyventi palėpės kampe negu su vaidinga moterimi dideliuose namuose.
25. Kaip šaltas vanduo ištroškusiam, taip gera žinia iš tolimo krašto.
26. Kaip sudrumstas šaltinis arba užterštas šulinys yra teisusis, krentąs prieš nedorėlį.
27. Negerai persivalgyti medaus, taip pat siekti sau šlovės nėra šlovė.
28. Žmogus, kuris nesusivaldo, yra kaip atviras miestas, kurio sienos sugriautos.

  Proverbs (25/31)