Proverbs (21/31)  

1. Karaliaus širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės; Jis ją pasuka, kur nori.
2. Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet Viešpats pasveria širdį.
3. Tiesa ir teisingumas Viešpačiui mieliau negu auka.
4. Išdidus žvilgsnis ir pasipūtusi širdis, kurie išskiria nedorėlį, yra nuodėmė.
5. Stropiojo sumanymai veda į apstybę, o skuboti­į nuostolį.
6. Melu įsigyti turtą yra tuščios svajonės tų, kurie ieško mirties.
7. Nedorėlių smurtas sunaikins juos pačius, nes jie nedaro to, kas teisinga.
8. Nusikaltėlio kelias yra vingiuotas, nekaltojo darbai teisūs.
9. Geriau yra gyventi palėpės kampe negu su vaidinga moterimi dideliuose namuose.
10. Nedorėlio siela trokšta pikto, jis nesigaili artimo.
11. Kai nubaudžiamas niekintojas, neišmanėlis tampa išmintingas. Kai išmintingas pamokomas, jis įgyja supratimo.
12. Teisusis stebi nedorėlių namus ir mato, kaip nedorėlis parbloškiamas už savo nedorybes.
13. Kas neklauso vargšo šauksmo, pats šauks, bet nebus išgirstas.
14. Slapta dovana nuramina pyktį, o dovana į antį­stiprią rūstybę.
15. Teisingumas džiugina teisiuosius, o piktadarius išgąsdina.
16. Nuklydę nuo tiesos kelio atsidurs mirusiųjų susirinkime.
17. Kas mėgsta linksmybes, bus vargšas, kas myli vyną ir aliejų, nepraturtės.
18. Nedorėlis bus išpirka už teisųjį, nusikaltėlis­už nekaltąjį.
19. Geriau yra vienam gyventi dykumoje negu su pikta moterimi, mėgstančia barnius.
20. Išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejaus, kvailys iššvaisto juos.
21. Kas seka teisumą ir gailestingumą, suranda gyvenimą, teisumą ir garbę.
22. Išmintingasis užima stipriųjų miestą ir sugriauna tvirtovę, kuria jie pasitikėjo.
23. Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo sielą nuo nemalonumų.
24. Išdidus ir pasipūtęs vadinamas niekintoju, jis elgiasi akiplėšiškai ir įžūliai.
25. Tinginio troškimas nužudo jį, nes jis nenori dirbti.
26. Jis godžiai geidžia visą dieną, o teisusis duoda negailėdamas.
27. Nedorėlio auka Viešpats bjaurisi, tuo labiau, jei ji aukojama klastinga širdimi.
28. Neteisingas liudytojas žus, o kas girdi, kalbės be perstojo.
29. Nedorėlis suraukia savo veidą, o dorojo kelias tiesus.
30. Prieš Viešpatį neatsilaikys nei išmintis, nei supratimas, nei patarimas.
31. Žirgas ruošiamas kovos dienai, bet pergalę teikia Viešpats.

  Proverbs (21/31)