Proverbs (13/31)  

1. Išmintingas sūnus klauso tėvo pamokymų, o pašaipūnas neklauso barimo.
2. Iš savo burnos vaisiaus žmogus valgys gėrybių, neištikimųjų siela­smurtą.
3. Kas saugo burną, saugo gyvybę; kas plačiai atveria lūpas, susilauks pražūties.
4. Tinginio siela geidžia, bet nieko neturi; darbščiojo siela pasisotins.
5. Teisusis nekenčia melo, bet nedorėlis yra atstumiantis ir susilaukia gėdos.
6. Teisumas saugo nekaltojo kelią, o nuodėmė pražudo nedorėlį.
7. Kai kas dedasi turtingas, bet nieko neturi, kitas dedasi vargšas, bet turi daug turtų.
8. Turtuolis gali išsipirkti savo turtu, bet vargšui niekas negrasina.
9. Teisiųjų šviesa šviečia, o nedorėlių žibintas užges.
10. Išdidumas sukelia ginčus, išmintingieji klauso patarimo.
11. Lengvai įgytas turtas greitai sunyksta, kas kaupia dirbdamas­ praturtėja.
12. Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas troškimas­ gyvybės medis.
13. Kas niekina žodį, pats save naikina, o kas bijo įsakymų, tam bus atlyginta.
14. Išmintingojo pamokymas yra gyvybės šaltinis, gelbstintis iš mirties pinklių.
15. Sveikas protas laimi palankumą, o neištikimųjų kelias sunkus.
16. Kiekvienas sumanus žmogus viską daro apgalvojęs, o kvailys viešai parodo savo kvailumą.
17. Nedoras pasiuntinys pakliūna į bėdą, o ištikimas neša išgelbėjimą.
18. Skurdas ir gėda tam, kuris nepriima pamokymo; kas priima įspėjimą, susilaukia pagarbos.
19. Patenkintas troškimas malonus sielai; kvailiui sunku šalintis nuo pikto.
20. Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.
21. Nusidėjėlius persekioja nelaimės, o teisiesiems atlyginama gėrybėmis.
22. Geras žmogus palieka paveldėjimą vaikų vaikams, o nusidėjėlio turtas kaupiamas teisiajam.
23. Daug maisto būtų apleistoje vargšų žemėje, bet dėl teisingumo stokos žmonės pražūsta.
24. Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.
25. Teisusis valgo ir pasitenkina, bet nedorėlio pilvas nepasisotina.

  Proverbs (13/31)