Proverbs (12/31)  

1. Kas mėgsta pamokymą, mėgsta išmintį; kas nepriima patarimo, tas bukaprotis.
2. Geras žmogus susilaukia Viešpaties palankumo, bet kuriantį nedorus planus Jis pasmerks.
3. Žmogus neįsitvirtins nedorybe, o teisiųjų šaknis nebus pajudinta.
4. Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą,­lyg puvinys kauluose.
5. Teisiojo mintys teisingos, nedorėlio patarimas­apgaulė.
6. Nedorėlių žodžiai: "Tykokime pralieti kraują", bet teisiųjų burna išgelbės juos.
7. Nedorėliai parbloškiami ir jų nebėra, o teisiųjų namai stovės.
8. Žmogus vertinamas pagal išmintį, o ydingas širdyje bus paniekintas.
9. Kas niekinamas ir turi tarną, geresnis už tą, kuris didžiuojasi ir neturi duonos.
10. Teisusis rūpinasi savo gyvuliais, bet nedorėlio pasigailėjimas žiaurus.
11. Kas dirba savo žemę, turi pakankamai duonos, o kas seka tuštybe, tam trūksta proto.
12. Nedorėlis trokšta sugauti į piktadarystės tinklą, bet teisiųjų šaknis tvirta.
13. Nedorėlis įkliūna į savo lūpų nusikaltimus, bet teisusis išeis iš priespaudos.
14. Žmogus pasitenkins savo burnos vaisiumi, ir jam bus atlyginta pagal jo rankų darbą.
15. Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo.
16. Kvailas tuojau parodo savo pyktį, bet nuovokus pridengia gėdą.
17. Kas kalba tiesą, tas padeda teisingumui, o neteisingas liudytojas apgaudinėja.
18. Yra tokių, kurių žodžiai lyg kardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo.
19. Tiesą kalbančios lūpos pasilieka per amžius, meluojantis liežuvis­tik akimirką.
20. Apgaulė­planuojančių pikta širdyje, bet taikos patarėjai turi džiaugsmą.
21. Nieko pikto neatsitiks teisiajam, bet nedorėlį lydės nelaimės.
22. Melagių nekenčia Viešpats, bet Jis mėgsta tuos, kurie elgiasi sąžiningai.
23. Nuovokus žmogus slepia pažinimą, o kvailio širdis skelbia kvailystes.
24. Darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti.
25. Liūdesys žmogaus širdyje slegia jį, o geras žodis pralinksmina.
26. Teisusis pranoksta savo artimą, o nedorėlių kelias juos paklaidina.
27. Tinginys nekepa medžioklės laimikio, bet darbštumas yra brangus žmogaus turtas.
28. Teisumo kelyje­gyvenimas, jo takuose nėra mirties.

  Proverbs (12/31)