Proverbs (10/31)  

1. Saliamono patarlės. Išmintingas sūnus­džiaugsmas tėvui, kvailas sūnus­skausmas motinai.
2. Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties.
3. Viešpats neleidžia badauti teisiajam, bet nedorėlių užgaidų Jis nepatenkina.
4. Tingi ranka daro beturtį, o stropiojo ranka praturtina.
5. Išmintingas sūnus renka vasaros metu, bet sūnus, kuris miega pjūties metu, užtraukia gėdą.
6. Teisusis laiminamas, bet nedorėlio burną dengia smurtas.
7. Teisiųjų atminimas yra palaimintas, o nedorėlių vardas supus.
8. Išmintingas širdimi priims įstatymus, o tauškiantis kvailystes suklups.
9. Dorasis eina saugiais keliais, o kas iškraipo savo kelius, taps žinomas.
10. Kas mirkčioja akimis, sukelia nemalonumų, o tauškiantis kvailystes suklups.
11. Teisiojo burna yra gyvenimo šulinys, bet nedorėlio burną dengia smurtas.
12. Neapykanta sukelia vaidus, o meilė padengia visas nuodėmes.
13. Išmintis randama supratingojo lūpose, o neišmanėlio nugarai skirta rykštė.
14. Išmintingi kaupia žinojimą, o kvailio burna arti pražūties.
15. Turtuolio turtas yra jo tvirtovė, beturčių skurdas­jų pražūtis.
16. Teisiojo triūsas veda į gyvenimą, nedorėlio pasisekimas­į nuodėmę.
17. Kas priima pamokymus, eina gyvenimo keliu, o kas atmeta perspėjimus, klaidžioja.
18. Klastingos lūpos slepia neapykantą, kas platina šmeižtą, tas kvailys.
19. Žodžių gausumas nebūna be nuodėmės, kas tyli, tas išmintingas.
20. Teisiojo liežuvis yra rinktinis sidabras, o nedorėlio širdis nieko neverta.
21. Teisiojo lūpos pamaitina daugelį, kvailiai miršta dėl išminties stokos.
22. Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir sielvarto neatneša.
23. Kvailiui daryti pikta­malonumas, o protingas žmogus turi išmintį.
24. Nedorėlis gaus, ko jis bijosi, teisusis gaus, ko trokšta.
25. Praeina audra, ir nebelieka nedorėlio, bet teisiojo pamatas amžinas.
26. Kaip actas dantims ir dūmai akims, taip tinginys tiems, kurie jį siunčia.
27. Viešpaties baimė pailgina gyvenimą, nedorėlio amžius bus sutrumpintas.
28. Teisiojo viltis teikia džiaugsmą, o nedorėlio lūkestis pražus.
29. Viešpaties kelias­stiprybė doriesiems ir pražūtis piktadariams.
30. Teisieji nesvyruos per amžius, bet nedorėliai negyvens žemėje.
31. Teisiojo burna kalba išmintį, o ydingas liežuvis bus atkirstas.
32. Teisieji kalba, kas naudinga, nedorėlio burna­kas ydinga.

  Proverbs (10/31)