Numbers (8/36)  

1. Viešpats kalbėjo Mozei:
2. "Sakyk Aaronui, kad jis sustatytų lempas taip, kad visos degtų žvakidės priekyje".
3. Aaronas sustatė lempas, kad jos degtų žvakidės priekyje, kaip Viešpats įsakė Mozei.
4. Visa žvakidė buvo nukalta iš aukso, pagal Viešpaties Mozei parodytą pavyzdį.
5. Viešpats kalbėjo Mozei, sakydamas:
6. "Imk levitus iš Izraelio vaikų ir apvalyk juos,
7. apšlakstydamas apvalomuoju vandeniu, liepk nusiskusti plaukus nuo viso kūno ir išsiplauti drabužius, tai jie bus apvalyti.
8. Jie ims veršį ir duonos aukai­ aliejumi apšlakstytų smulkių miltų, ir kitą veršį­aukai už nuodėmę.
9. Sušauk izraelitus ir pastatyk levitus prie Susitikimo palapinės.
10. Tu pastatysi levitus prieš Viešpatį, ir izraelitai uždės ant jų rankas.
11. Aaronas paaukos levitus Viešpačiui, kaip Izraelio vaikų auką, kad jie tarnautų Jam.
12. Levitai uždės rankas ant veršių galvų, kurių vieną paaukosi kaip auką už nuodėmę, o kitą­kaip deginamąją auką; taip levitai bus sutaikinti.
13. Pastatyk levitus prieš Aaroną ir jo sūnus ir paaukok juos Viešpačiui;
14. išskirk levitus iš izraelitų, kad jie būtų mano.
15. Po to jie tarnaus man Susitikimo palapinėje. Taip jie bus apvalyti ir pašvęsti man,
16. nes jie visi yra man atiduoti vietoje izraelitų pirmagimių,
17. kadangi visi izraelitų pirmagimiai yra mano­žmonės ir gyvuliai. Aš juos pašvenčiau sau nuo tos dienos, kai išžudžiau egiptiečių pirmagimius.
18. Aš paėmiau levitus vietoje izraelitų pirmagimių
19. ir pavedžiau juos Aarono ir jo sūnų priežiūrai, kad tarnautų man Susitikimo palapinėje ir sutaikintų izraelitus. Taip izraelitai bus apsaugoti nuo sunaikinimo, kuris ištiktų juos, jei kas iš jų išdrįstų artintis prie šventyklos".
20. Mozė, Aaronas ir izraelitai pasielgė su levitais taip, kaip Viešpats įsakė Mozei:
21. juos apvalė, jie išsiplovė savo drabužius, o Aaronas paaukojo juos kaip auką Viešpačiui ir sutaikino.
22. Po to levitai ėjo į Susitikimo palapinę ir atliko jiems skirtą tarnystę Aarono ir jo sūnų priežiūroje.
23. Viešpats kalbėjo Mozei:
24. "Toks yra įstatymas levitams: dvidešimt penkerių metų ir vyresni tarnaus Susitikimo palapinėje,
25. o, sulaukę penkiasdešimties metų amžiaus, jie nebetarnaus.
26. Jie padės savo broliams saugoti Susitikimo palapinę, bet nedirbs jokio darbo. Tai įsakymas levitams, liečiąs jų tarnystę".

  Numbers (8/36)