Numbers (5/36)  

1. Viešpats kalbėjo Mozei:
2. "Įsakyk izraelitams pašalinti iš stovyklos visus raupsuotus, visus turinčius plūdimą ir susitepusius mirusiu.
3. Pašalinkite tokius vyrus ir tokias moteris, kad jie nesuteptų stovyklos, kurios viduryje Aš gyvenu".
4. Izraelitai taip ir padarė, ir juos apgyvendino už stovyklos ribų, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.
5. Viešpats kalbėjo Mozei:
6. "Sakyk izraelitams: 'Jei vyras ar moteris padarytų kurią nors nuodėmę, peržengtų Viešpaties įsakymą ir taip nusikalstų,
7. tai jis prisipažins kaltas ir atlygins tam, kuriam nusikalto, atiduos tą patį daiktą ir, be to, pridės penktą dalį jo vertės.
8. O jei nebūtų to, kuriam nusikalto, atiduos viską Viešpačiui, ir tai priklausys kunigui, neskaitant avino, kuris turi būti aukojamas, kad jis būtų sutaikintas.
9. Visos aukos, kurias aukoja izraelitai, priklauso kunigui.
10. Ką pavieniai asmenys aukoja šventykloje ir atiduoda kunigui, yra jo nuosavybė' ".
11. Viešpats kalbėjo Mozei:
12. "Sakyk izraelitams: 'Jei kieno žmona nusidėtų, būdama neištikima savo vyrui,
13. ir kitas vyras gulėtų su ja ir ją suterštų, tačiau tai įvyktų slaptai ir būtų paslėpta nuo jos vyro akių, ir nebūtų liudytojų, nes ji nebūtų sugauta,
14. ir jei pavydo dvasia apimtų vyrą, nepaisant ar žmona iš tiesų susitepusi, ar tai tik neteisingas įtarimas,
15. jis ją turi atvesti pas kunigą ir aukoti už ją dešimtą efos dalį miežinių miltų; nepils ant jų aliejaus ir nedės smilkalų, nes tai pavydo auka, primenanti nedorybę.
16. Kunigas ją atves ir pastatys Viešpaties akivaizdoje.
17. Jis, paėmęs švento vandens moliniame inde, įmes į jį truputį dulkių nuo palapinės aslos.
18. Kai moteris atsistos Viešpaties akivaizdoje, jis atidengs jos galvą ir paduos jai į ranką pavydo auką; pats gi laikys kartaus vandens, kuris neša prakeikimą,
19. ir prisaikdins ją, sakydamas: 'Jei neturėjai santykių su svetimu vyru, tau nekenks šitas kartus vanduo.
20. Bet jei buvai neištikima savo vyrui ir susitepei gulėdama su kitu,
21. Viešpats padarys tave prakeikimu tavo tautoje, ir tavo šlaunys ims pūti, o tavo pilvas išsipūs.
22. Šitas vanduo, nešantis prakeikimą, teįeina į tavo vidų, kad tavo pilvas išsipūstų ir šlaunys imtų pūti'. Moteris atsakys: 'Amen, amen'.
23. Kunigas surašys tuos prakeikimus ir juos nuplaus karčiuoju vandeniu.
24. Jis duos moteriai gerti kartaus vandens, nešančio prakeikimą, kad tas vanduo patektų į moters vidų.
25. Tada kunigas paims iš jos rankų pavydo auką, ją siūbuos Viešpaties akivaizdoje ir aukos ant aukuro.
26. Jis ims saują aukojamųjų miltų ir sudegins ant aukuro. Po to vėl duos moteriai gerti kartaus vandens.
27. Kai ji išgers, jei ji yra nusikaltusi svetimavimu, prakeikimo vanduo, įėjęs į ją, išpūs jos pilvą, ir jos šlaunys ims pūti, ir moteris bus prakeikimas savo tautoje.
28. O jei ji bus nekalta, jai nepakenks, ir ji galės pastoti.
29. Toks yra pavydo įstatymas.
30. Jei vyras apimtas pavydo dvasios atvestų žmoną Viešpaties akivaizdon ir kunigas padarytų visa, kas čia parašyta,
31. vyras bus nekaltas, o moteris susilauks bausmės, jeigu bus nusikaltusi' ".

  Numbers (5/36)