Numbers (36/36)    

1. Manaso sūnaus Machyro sūnaus Gileado šeimų vadai iš Juozapo giminės atėjo ir kalbėjo Mozei, Izraelio vadams girdint:
2. "Tau, mūsų valdove, Viešpats įsakė, kad burtų keliu padalytum žemę tarp izraelitų ir kad mūsų brolio Celofhado dalį duotum jo dukterims.
3. Jei jas ves kitos giminės vyrai, jų dalis pereis kitai giminei ir bus atimta iš mums kritusios paveldėjimo dalies.
4. Atėjus jubiliejaus metams, jų dalis prisidės prie tos giminės žemių, į kurią jos išėjo; taip jų dalis bus atplėšta nuo mūsų giminei tekusios dalies".
5. Mozė atsakė izraelitams pagal Viešpaties žodį: "Juozapo sūnų giminė kalba teisingai.
6. Štai ką sako Viešpats apie Celofhado dukteris: 'Tegul jos teka už ko nori, bet tik už savo giminės vyrų,
7. kad izraelitų nuosavybė nepereitų iš vienos giminės kitai giminei.
8. Visos mergaitės, turinčios paveldėjimo teisę, privalo tekėti už tos pačios giminės vyrų, kad Izraelio vaikai paveldėtų kiekvienas savo tėvų dalį.
9. Nuosavybė iš vienos giminės nepereis kitai; visos izraelitų giminės išlaikys savo paveldo dalį' ".
10. Kaip Viešpats įsakė Mozei, taip padarė Celofhado dukterys:
11. Machla, Tirca, Hogla, Milka ir Noja ištekėjo už savo pusbrolių
12. iš giminės Manaso, kuris buvo Juozapo sūnus. Joms paskirtoji dalis pasiliko jų giminėje ir šeimoje.
13. Šituos nuostatus ir įsakymus Viešpats davė izraelitams per Mozę Moabo lygumose prie Jordano ties Jerichu.

  Numbers (36/36)