Numbers (35/36)  

1. Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu, Viešpats kalbėjo Mozei:
2. "Pasakyk izraelitams duoti levitams iš savo paveldėjimo miestus gyventi ir jų apylinkes ganykloms;
3. jie gyvens miestuose, jų bandos ganysis miestų apylinkėse,
4. kurios tęsis tūkstantį uolekčių aplink miestų mūrus.
5. Ganyklos sieks po du tūkstančius uolekčių visomis kryptimis: į rytus, į pietus, į vakarus ir į šiaurę, o miestai bus viduryje.
6. Iš tų miestų, kuriuos duosite levitams, atskirkite šešis prieglaudai, kad juose rastų apsaugą nusikaltę žmogžudyste. Be šitų duokite levitams dar keturiasdešimt du miestus.
7. Iš viso duokite levitams keturiasdešimt aštuonis miestus su jų ganyklomis.
8. Miestų, kuriuos duosite iš izraelitų nuosavybės levitams, daugiau paimsite iš tų giminių, kurios daugiau turi, ir mažiau iš tų, kurios mažiau turi; kiekvienas duos levitams miestų pagal savo paveldo dydį".
9. Viešpats tarė Mozei:
10. "Pasakyk izraelitams, kad, įėję į Kanaano žemę,
11. paskirtų prieglaudos miestus netyčia nužudžiusiems žmogų.
12. Tokie miestai bus jums prieglauda nuo keršytojo, kad tas, kuris užmušė žmogų, nemirtų, kol nebus stojęs prieš bendruomenės teismą.
13. Paskirkite šešis miestus prieglaudai,
14. iš kurių trys bus Jordano rytų pusėje ir trys bus Kanaano žemėje.
15. Tie šeši miestai bus prieglauda izraelitams, taip pat ateiviams ir svetimšaliams, kad kiekvienas, netyčia nužudęs žmogų, galėtų į juos atbėgti.
16. Jei kas geležimi užmuštų žmogų, bus kaltinamas žmogžudyste ir baudžiamas mirtimi.
17. Jei kas akmeniu užmuštų žmogų, jis bus nubaustas mirtimi.
18. Jei kas bus nužudytas mediniu įrankiu, užmušėjas bus baudžiamas mirtimi.
19. Kraujo keršytojas pats užmuš žudiką, kai tik jį sutiks.
20. Jei kas iš neapykantos pastumtų žmogų ar, mesdamas kuo, jį užmuštų,
21. arba ranka suduotų taip, kad jis numirtų, nusikaltėlis bus laikomas žmogžudžiu ir baudžiamas mirtimi. Kraujo keršytojas užmuš žudiką, kai tik sutiks.
22. Jei kas neturėdamas priešiškumo kitą pastumtų, ar mestų į jį ką nors, prieš tai netykojęs,
23. ar užgautų akmeniu, kokiu galima užmušti, jo nepastebėjęs, taip, kad šis numirtų, tačiau prieš tai nebuvo jo priešas ir netykojo jam pakenkti,
24. tai bendruomenė darys teismą tarp žudiko ir kraujo keršytojo pagal šiuos nurodymus.
25. Teismas išvaduos žudiką iš kraujo keršytojo rankų ir grąžins į prieglaudos miestą, kuriame jis pasiliks iki vyriausiojo kunigo, patepto šventu aliejumi, mirties.
26. Jei žudikas išeis už prieglaudos miesto, į kurį pabėgo, sienų
27. ir sutikęs kraujo keršytojas jį užmuš, jis bus nekaltas,
28. nes anas privalėjo likti mieste ligi vyriausiojo kunigo mirties; po kunigo mirties žmogžudys sugrįš prie savo nuosavybės.
29. Šį nuostatą privalo vykdyti visos jūsų kartos, kur jūs begyventumėte.
30. Žmogžudys bus nubaustas, apklausus liudytojus; tačiau vieno liudytojo neužtenka, kad pasmerktų žmogų mirčiai.
31. Žmogžudys negali būti išpirktas, jis turi mirti.
32. Pabėgėliai negalės išsipirkti ir grįžti prie savo nuosavybės prieš vyriausiojo kunigo mirtį.
33. Nesutepkite savo žemės, nes ji sutepama krauju ir negali būti apvalyta kitaip, kaip tik krauju to, kuris praliejo kraują.
34. Nesutepkite žemės, kurią paveldėsite ir kurioje Aš gyvenu, nes Aš, Viešpats, gyvenu tarp Izraelio vaikų".

  Numbers (35/36)