Numbers (34/36)  

1. Viešpats kalbėjo Mozei:
2. "Kai įeisite į Kanaano šalį ir ją užimsite, jos sienos bus:
3. pietinė dalis prasidės nuo Cino dykumos, esančios šalia Edomo, jos rytų siena bus Druskos jūra, pradedant pietine dalimi.
4. Pietinė siena eis išilgai Akrabimo aukštumos ir tęsis iki Sinajaus, pietuose pasieks Kadeš Barnėją. Iš čia siena eis ligi Hacar Adaro ir toliau iki Acmono.
5. Nuo Acmono siena pasisuks, sieks Egipto upę ir baigsis jūros krantu.
6. Vakarų siena bus jums Didžioji jūra.
7. Šiaurėje siena prasidės nuo Didžiosios jūros ir tęsis iki Horo kalno,
8. iš čia į Lebo Hamatą iki Cedado apylinkės,
9. toliau siena tęsis iki Zifrono ir Hacar Enano.
10. Rytų siena eis nuo Hacar Enano ligi Šefamo,
11. nuo Šefamo tęsis iki Riblos į rytus nuo Aino, iš čia eis Jordano rytų puse iki Kinereto ežero
12. ir toliau Jordanu iki Sūriosios jūros. Tai bus jūsų krašto sienos".
13. Mozė kalbėjo izraelitams: "Tai žemė, kurią paveldėsite burtų keliu. Ją Viešpats liepė išdalinti devynioms ir pusei giminės.
14. Rubeno, Gado ir pusė Manaso giminės gavo savo dalį.
15. Dvi giminės ir pusė gavo savo dalį šioje Jordano pusėje ties Jerichu".
16. Viešpats tarė Mozei:
17. "Tai yra vardai vyrų, kurie jums padalins žemę: kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė
18. ir iš kiekvienos giminės po vieną kunigaikštį.
19. Jų vardai: iš Judo giminės­Jefunės sūnus Kalebas,
20. iš Simeono­Amihudo sūnus Samuelis,
21. iš Benjamino­Kislono sūnus Elidadas,
22. iš Dano­Joglio sūnus Bukis,
23. iš Juozapo palikuonių, Manaso giminės­Efodo sūnus Hanielis
24. ir iš Efraimo­Šiftano sūnus Kemuelis,
25. iš Zabulono­Parnacho sūnus Elicafanas,
26. iš Isacharo­Azano sūnus Paltielis,
27. iš Ašero­Šelomio sūnus Ahihudas,
28. iš Neftalio­Amihudo sūnus Pedahelis".
29. Šitiems vyrams Viešpats įsakė padalyti Kanaano žemę izraelitams.

  Numbers (34/36)