Numbers (2/36)  

1. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:
2. "Izraelitai privalo ištiesti savo palapines aplink Sandoros palapinę pagal giminės eilę, kiekviena giminė su savo vėliava.
3. Rytų pusėje savo būrių palapines išties Judas, jo vadas yra Aminadabo sūnus Naasonas.
4. Jo giminės vyrų, tinkančių eiti į karą, yra septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.
5. Šalia jo įrengs savo stovyklą Isacharo giminė, jos vadas yra Cuaro sūnus Netanelis.
6. Jo karių yra penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
7. Zabulono giminės vadas yra Helono sūnus Eliabas.
8. Jo giminės vyrų, tinkančių karui, yra penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.
9. Viso Judo stovykloje yra šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai vyrų. Jie eis pirmieji.
10. Pietinėje pusėje Rubeno stovyklai vadovaus Šedeūro sūnus Elicūras.
11. Jo vyrų, tinkančių karui, yra keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
12. Šalia jo įrengs stovyklą Simeono giminė, kurios vadas yra Cūrišadajo sūnus Šelumielis.
13. Jo tinkančių karui vyrų skaičius yra penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.
14. Gado giminės vadas yra Deuelio sūnus Eljasafas.
15. Jo karių skaičius yra keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.
16. Viso Rubeno stovykloje yra šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt vyrų. Rubeno būriai eis antri.
17. Levitai žygiuos viduryje ir neš Susitikimo palapinę. Jie eis ta tvarka, kaip apsistoja, kiekvienas prie savo vėliavos.
18. Vakaruose bus Efraimo sūnų stovykla. Jų vadas yra Amihudo sūnus Elišama.
19. Jo vyrų, tinkančių eiti į karą, yra keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
20. Šalia jų bus Manaso giminė. Jos vadas yra Pedacūro sūnus Gamelielis.
21. Jo vyrų, tinkančių karui, yra trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.
22. Benjamino giminės vadas yra Gideonio sūnus Abidanas.
23. Jo vyrų, tinkančių karui, yra trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
24. Viso Efraimo stovykloje yra šimtas aštuoni tūkstančiai šimtas karių. Efraimo būriai eis treti.
25. Šiaurėje bus Dano stovykla. Jos vadas yra Amišadajo sūnus Ahiezeras.
26. Jo vyrų, tinkančių karui, yra šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
27. Šalia jo išties savo palapines Ašero giminė, kurios vadas yra Ochrano sūnus Pagielis.
28. Jo vyrų, tinkančių karui, yra keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.
29. Šalia jų stovyklaus Neftalio giminė. Jos vadas yra Enano sūnus Ahyra.
30. Jo vyrų, tinkančių karui, yra penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
31. Viso Dano stovykloje yra šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai karių. Jie eis paskutiniai".
32. Visų izraelitų vyrų pagal jų gimines, šeimas bei kariuomenės būrius buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.
33. Levitai nebuvo suskaičiuoti kartu su izraelitais, kaip Viešpats įsakė Mozei.
34. Izraelitai viską padarė taip, kaip Viešpats įsakė. Jie sustodavo ir žygiuodavo būriais, giminėmis ir šeimomis.

  Numbers (2/36)