Numbers (17/36)  

1. Viešpats kalbėjo Mozei:
2. "Sakyk izraelitams, kad kiekviena giminė duotų lazdą; iš visų jų kunigaikščių pagal jų giminę dvylika lazdų. Užrašyk kiekvieno vardą ant jo lazdos.
3. Ant Levio lazdos užrašyk Aarono vardą. Nuo giminės kunigaikščio bus po vieną lazdą.
4. Jas sudėk Susitikimo palapinėje ties liudijimu, kur jums apsireiškiu.
5. Kurį iš jų išsirinksiu, to lazda pražys, taip padarysiu galą izraelitų murmėjimui, kuriuo jie prieš judu murma".
6. Mozė pranešė tai izraelitams. Kiekvienos giminės kunigaikštis davė lazdą. Buvo dvylika lazdų, tarp jų ir Aarono lazda.
7. Mozė jas padėjo Viešpaties akivaizdoje Liudijimo palapinėje.
8. Mozė, įėjęs kitą dieną, rado žaliuojančią Aarono, Levio giminės, lazdą. Pumpurai išsiskleidė žiedais, sužaliavo lapeliais ir subrandino migdolus.
9. Mozė išnešė visas lazdas iš šventyklos prie izraelitų. Jie apžiūrėjo jas ir kiekvienas atsiėmė savo lazdą.
10. Tuomet Viešpats tarė Mozei: "Įnešk atgal Aarono lazdą prie liudijimo, kad ji būtų ženklas maištaujantiems, kad pasibaigtų jų murmėjimas prieš mane, ir jie nemirtų".
11. Mozė padarė, kaip Viešpats įsakė.
12. Izraelitai sakė Mozei: "Štai mes mirštame, mes visi žūvame.
13. Kas tik artinasi prie Viešpaties palapinės, tas miršta. Argi visi būsime sunaikinti?"

  Numbers (17/36)