Mark (13/16)  

1. Jam išeinant iš šventyklos, vienas iš mokinių Jam sako: "Mokytojau, pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai!"
2. Jėzus jam atsakė: "Matai šituos didžiulius pastatus? Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta".
3. Kai Jis sėdėjo Alyvų kalne, priešais šventyklą, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė Jį:
4. "Pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis?"
5. Jėzus, jiems atsakydamas, pradėjo kalbėti: "Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų.
6. Daug kas ateis mano vardu ir sakys: 'Tai Aš', ir daugelį suklaidins.
7. Išgirdę apie karus ir karų gandus, neišsigąskite. Tai turi įvykti, bet dar ne galas.
8. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus žemės drebėjimų, bus badmečių ir neramumų. Tai gimdymo skausmų pradžia.
9. Jūs saugokitės, nes atidavinės jus teismams, plaks sinagogose, ir jūs turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius jiems liudyti.
10. Ir Evangelija pirmiau turės būti paskelbta visoms tautoms.
11. Kai suėmę jus ves, nesirūpinkite ir negalvokite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite tai, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite ne jūs, o Šventoji Dvasia.
12. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas­savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš savo gimdytojus ir juos žudys.
13. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas".
14. "Kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią ten, kur jos neturi būti (kas skaito­teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus;
15. kas bus ant stogo, tenelipa žemyn į namus ir tegul neina ko nors pasiimti iš savo namų;
16. o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto.
17. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis!
18. Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą!
19. Tomis dienomis bus toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė, iki šiol, ir daugiau nebebus.
20. Ir, jeigu Viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos išsirinko, Jis sutrumpino tas dienas.
21. Jei tada kas nors jums sakys: 'Štai čia Kristus', arba: 'Jis tenai!',­netikėkite,
22. nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius.
23. Todėl būkite atidūs; štai Aš jums iš anksto visa tai pasakiau".
24. "Tomis dienomis, po ano suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos,
25. dangaus žvaigždės kris ir dangaus jėgos bus sudrebintos.
26. Tada jie pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia jėga ir šlove.
27. Jis pasiųs savo angelus, ir tie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.
28. Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, žinote, jog artėja vasara.
29. Taip pat jūs, išvydę visa tai dedantis, žinokite, jog Jis jau arti, prie durų.
30. Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks.
31. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
32. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, tik Tėvas".
33. "Žiūrėkite, budėkite ir melskitės, nes nežinote, kada ateis laikas!
34. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo toli, paliko namus, suteikė tarnams valdžią, kiekvienam paskyrė darbą, o durininkui įsakė budėti.
35. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidžiui giedant, ar rytmety,
36. kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių.
37. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!"

  Mark (13/16)