Joshua (12/24)  

1. Šitie yra krašto karaliai, kuriuos izraelitai nugalėjo ir užėmė jų žemes anapus Jordano, rytuose nuo Arnono upės iki Hermono kalno visoje rytų lygumoje.
2. Amoritų karalius Sihonas, gyvenęs Hešbone, valdęs sritį nuo Aroero, Arnono upės pakrantėje, nuo upės vidurio, ir pusę Gileado iki Jaboko upelio, amonitų sienos,
3. Arabą iki Kenereto ežero rytinėje pusėje, iki Sūriosios jūros rytinėje pusėje Bet Ješimoto link ir pietuose iki Pisgos šlaitų.
4. Bašano karalius Ogas, iš milžinų palikuonių, gyvenęs Aštarote bei Edrėjyje
5. ir valdęs Hermono kalnyną, Salchą, visą Bašaną iki gešūriečių ir maakų krašto ir pusę Gileado iki Hešbono karaliaus Sihono sienos.
6. Viešpaties tarnas Mozė su izraelitais nugalėjo juos ir atidavė nuosavybėn Rubeno, Gado ir pusei Manaso giminės.
7. Šitie yra šalies karaliai, kuriuos Jozuė su izraelitais nugalėjo vakarinėje Jordano pusėje, nuo Baal Gado Libano slėnyje iki kalnų, kylančių Seyro link. Jozuė atidavė jų žemes Izraelio nuosavybėn, paskirstydamas jas giminėms
8. kalnyne, slėnyje, lygumoje, šlaituose, dykumoje. Tai karaliai hetitų, amoritų, kanaaniečių, perizų, hivų ir jebusiečių:
9. Jericho karalius, šalia Betelio esančio Ajo karalius,
10. Jeruzalės karalius, Hebrono karalius,
11. Jarmuto karalius, Lachišo karalius,
12. Eglono karalius, Gezero karalius,
13. Debyro karalius, Gedero karalius,
14. Hormos karalius, Arado karalius,
15. Libnos karalius, Adulamo karalius,
16. Makedos karalius, Betelio karalius,
17. Tapuacho karalius, Hefero karalius,
18. Afeko karalius, Lašarono karalius,
19. Madono karalius, Asoro karalius,
20. Šimron Merono karalius, Achšafo karalius,
21. Taanacho karalius, Megido karalius,
22. Kedešo karalius, Jokneamo karalius Karmelyje,
23. Doro karalius Nafatdore, Goimo karalius Gilgaloje,
24. Tircos karalius. Iš viso trisdešimt vienas karalius.

  Joshua (12/24)