Jonah (2/4)  

1. Tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi Viešpačiui, savo Dievui:
2. "Aš šaukiausi Viešpaties savo varguose, ir Jis išklausė mane. Kai iš mirusiųjų buveinės pilvo šaukiau, Tu išgirdai mano balsą.
3. Tu įmetei mane į gelmę, į jūrų širdį. Vandenys apsupo mane, visos Tavo bangos ir vilnys ritosi per mane.
4. Tada galvojau: 'Esu atstumtas nuo Tavęs, nebepamatysiu Tavo šventyklos!'
5. Vandenys apsupo mane ir grėsė mano gyvybei, gelmės apgaubė mane, jūros žolės vyniojosi apie mano galvą.
6. Aš nugrimzdau į jūros gelmes, žemė uždarė mane savo skląsčiais. Bet Tu, Viešpatie, mano Dieve, išvedei mane gyvą iš gelmės.
7. Mano sielai alpstant, prisiminiau Viešpatį ir mano malda pasiekė Tave Tavo šventykloje.
8. Apgaulingų tuštybių garbintojai apleidžia savo Gailestingąjį.
9. Bet aš, garsiai dėkodamas, atnešiu Tau auką; ką pažadėjau­ištesėsiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties!"
10. Viešpats įsakė, ir žuvis išspjovė Joną ant kranto.

  Jonah (2/4)