Job (41/42)  

1. "Ar gali pagauti leviataną kabliu ir užnerti virvę jam ant liežuvio?
2. Ar gali perverti kabliu jo šnerves ir akstinu perdurti jo žiaunas?
3. Ar jis maldaus tave, ar kalbės švelniais žodžiais?
4. Ar jis sudarys sutartį su tavimi ir tarnaus tau amžinai?
5. Ar gali žaisti su juo kaip su paukščiu ir jį pririšti savo mergaitėms?
6. Ar dėl jo tarsis žvejai ir pasidalins jį pirkliai?
7. Ar gali prismaigstyti strėlių į jo odą ir žeberklu persmeigti jo galvą?
8. Jei paliesi jį ranka, atsiminsi ir daugiau to nebedarysi.
9. Tuščia viltis jį nugalėti, nes vien į jį pažvelgus, baimė ima.
10. Niekas nedrįstų jo erzinti. Kas tad galėtų atsilaikyti prieš mane?
11. Kas davė man pirmas, kad jam atlyginčiau? Viskas po dangumi priklauso man.
12. Neslėpsiu jo didybės, galios ir tobulos sandaros.
13. Kas atidengs jo drabužio kraštą? Kas sieks tarp jo dantų?
14. Kas jį pražiodys? Jo dantys baisūs.
15. Jis didžiuojasi savo žvynais, kurie sutvirtinti lyg antspaudu.
16. Jie taip arti vienas kito, kad nė oras nepatenka į jų tarpą.
17. Jie vienas su kitu neatskiriamai sujungti.
18. Nuo jo čiaudėjimo blykčioja žaibai, jo akys spindi lyg aušra.
19. Iš jo nasrų eina ugnis, skraido ugnies kibirkštys.
20. Iš jo šnervių kyla garai kaip iš verdančio katilo.
21. Jo kvapas uždega anglis, liepsna veržiasi iš jo nasrų.
22. Jo jėga sprande; jo išvaizda baugina.
23. Jo kūno dalys tvirtai sujungtos, jos nepajudinamos.
24. Širdis jo kieta kaip akmuo, tvirta kaip apatinė girnų pusė.
25. Prieš jį dreba galiūnai, išgąsdinti pasitraukia.
26. Nei kardu, nei strėle ar ietimi jo nesužeisi.
27. Geležis jam kaip šiaudai, varis kaip supuvęs medis.
28. Strėlės jo negąsdina, mėtyklės akmenys jam tik pelai.
29. Lazdos jam kaip ražienos, jis juokiasi iš švilpiančių iečių.
30. Po juo aštrūs akmenys, ant aštrių šukių jis guli kaip ant dumblo.
31. Jis užvirina gelmę kaip puodą, jūrą padaro kaip tepalų puodą.
32. Jam nuplaukus, lieka šviesus takas, gelmė atrodo pražilusi.
33. Žemėje nėra jam lygaus; jis nepažįsta baimės.
34. Jis žiūri į viską iš aukšto; jis karalius visų išdidumo vaikų".

  Job (41/42)