Job (40/42)  

1. Viešpats, atsakydamas Jobui, tarė:
2. "Ar tas, kuris ginčijasi su Visagaliu, pamokys Jį? Teatsako tas, kuris priekaištauja Dievui".
3. Jobas atsakė Viešpačiui:
4. "Aš per menkas Tau atsakyti. Aš uždengsiu ranka savo burną.
5. Kartą kalbėjau, bet daugiau nebekalbėsiu ir nebeatsakysiu".
6. Tuomet Viešpats kalbėjo Jobui iš audros:
7. "Susijuosk dabar kaip vyras, Aš klausiu tavęs, o tu atsakyk man.
8. Ar tu panaikinsi mano sprendimą? Ar mane smerksi, o save teisinsi?
9. Ar tavo ranka tokia kaip Dievo? Ar tavo balsas toks stiprus kaip Jo balsas?
10. Pasipuošk garbe ir kilnumu, apsisiausk šlove ir spindesiu.
11. Išliek savo rūstybę, pažvelk į kiekvieną išdidų ir pažemink jį.
12. Pažemink visus išdidžiuosius ir sutrypk nedorėlius ten, kur jie yra.
13. Paslėpk juos visus dulkėse ir nuvesk į mirties tamsą.
14. Tada Aš pripažinsiu, kad tavo dešinė gali tave išgelbėti.
15. Štai begemotas, kurį padariau kartu su tavimi; jis ėda žolę kaip jautis.
16. Jo jėga strėnose ir pilvo raumenyse.
17. Jis iškelia savo uodegą kaip kedrą; jo šlaunų raumenys tvirtai susipynę.
18. Jo kaulai kaip variniai vamzdžiai, o skeletas kaip geležiniai virbai.
19. Jis yra Dievo kelių pradžia. Tik Tas, kuris jį sukūrė, gali jį įveikti.
20. Kalnuose, kur gyvena laukiniai žvėrys, auga jam maistas.
21. Jis guli po ūksmingais medžiais, pasislėpęs tarp nendrių pelkėse.
22. Jį dengia ūksmingų medžių šešėliai, paupio gluosniai jį supa.
23. Jis geria iš upės neskubėdamas, jam atrodo, kad Jordanas sutilps į jo nasrus.
24. Kas galėtų jį pagauti kabliais arba žabangais?"

  Job (40/42)