Job (35/42)  

1. Elihuvas tęsė:
2. "Ar manai, kad tu teisingai kalbi sakydamas: 'Aš esu teisesnis už Dievą'?
3. Nes tu sakai: 'Kokia nauda man iš to, jei aš nenusidedu?'
4. Aš atsakysiu tau ir tavo draugams.
5. Pažvelk į dangaus debesis, kurie yra aukštai.
6. Jei nusikaltai, ar Jam pakenkei? Jei savo nuodėmes daugini, ar Jam ką padarai?
7. Jei teisus esi, kokia nauda Jam? Ką Jis gaus iš tavęs?
8. Tavo nedorybės kenkia tokiems kaip tu, ir tavo teisumas naudingas žmogaus sūnui.
9. Didelių vargų prispausti, žmonės šaukiasi pagalbos prieš smurtininkus.
10. Bet niekas neklausia: 'Kur yra Dievas, mano Kūrėjas, kuris duoda giesmes naktį,
11. kuris sutvėrė mus išmintingesnius už gyvulius ir padangių paukščius?'
12. Ten jie šaukia, bet niekas neatsako dėl piktadarių išdidumo.
13. Dievas nepaiso tuščių kalbų ir Visagalis nekreipia į jas dėmesio.
14. Nors tu sakai, kad Jo nematai, bet teisingumas yra prieš Jį, todėl pasitikėk Juo.
15. Kadangi Jis neaplankė savo rūstybėje ir nekreipė dėmesio į kvailybę,
16. todėl Jobas tuščiai atveria savo burną, išdidžiais žodžiais neišmintingai kalba".

  Job (35/42)