Isaiah (62/66)  

1. Aš netylėsiu dėl Siono ir nenurimsiu dėl Jeruzalės, kol pasirodys jų teisumas lyg ryto aušra ir išgelbėjimas lyg degantis žibintas.
2. Tautos matys tavo teisumą ir karaliai­tavo šlovę. Tave vadins nauju vardu, kurį Viešpats tau duos.
3. Tu būsi šlovės karūna ir karališkas vainikas Viešpaties, tavo Dievo, rankoje.
4. Tavęs nebevadins apleistąja ir tavo žemės­dykyne. Tave vadins: "Mano pasimėgimas", o tavo šalį­ištekėjusiąja, nes Viešpats pamėgo tave, ir šalis bus sutuokta.
5. Kaip jaunuolis veda mergaitę, taip tavo sūnūs ves tave. Kaip jaunikis džiaugiasi jaunąja, taip tavo Dievas džiaugsis tavimi.
6. Jeruzale, ant tavo sienų Aš pastatysiu sargus; jie niekada­dieną ir naktį­nenurims. Jūs, kurie tariate Viešpaties vardą, netylėkite,
7. neduokite Jam poilsio, kol Jis atstatys Jeruzalę ir jos šlovę žemėje.
8. Viešpats prisiekė savo tvirta ranka: "Aš nebeduosiu tavo grūdų tavo priešams maistui ir svetimi nebegers tavo vyno, kurį pagaminai.
9. Kas surenka, valgys ir girs Viešpatį; kas užaugina, gers vyną mano šventuose kiemuose".
10. Įeikite, įeikite pro vartus, paruoškite kelią tautai; nutieskite, nutieskite kelią, pašalinkite akmenis, pakelkite vėliavą žmonėms.
11. Viešpats paskelbė iki žemės pakraščių: "Sakykite Siono dukrai: 'Tavo išgelbėjimas, užmokestis ir atlyginimas artėja' ".
12. Juos vadins: "Šventa tauta, Viešpaties atpirktieji"; tu būsi vadinama: "Ieškotasis, neapleistasis miestas".

  Isaiah (62/66)