Isaiah (35/66)  

1. Tyrai ir dykumos džiūgaus, stepės pražys pievų gėlėmis;
2. ji žydės, bus linksma, džiaugsis ir giedos. Jai teks Libano šlovė, Karmelio ir Sarono grožis. Taip, jie matys Viešpaties šlovę ir Dievo didybę.
3. Sustiprinkite suglebusias rankas ir klumpančius kelius.
4. Sakykite išsigandusioms širdims: "Būkite drąsūs ir nebijokite. Štai jūsų Dievas atkeršys ir atlygins. Jis ateis ir išgelbės jus".
5. Tada aklųjų akys atsimerks ir kurčiųjų ausys atsivers.
6. Tada raišas šokinės kaip briedis ir nebylys giedos. Vanduo trykš dykumoje ir upeliai tekės stepėse.
7. Sausoje žemėje ežerai, išdžiūvusioje­vandens šaltiniai. Kur šakalai gyveno, augs nendrės ir meldai.
8. Ten eis kelias, vadinamas Šventu keliu, kuriuo nevaikščios niekas nešvarus.
9. Čia nesimaišys liūtas, ir joks plėšrus žvėris nevaikštinės juo; išpirktieji keliaus juo.
10. Viešpaties išlaisvintieji sugrįš ir eis į Sioną giedodami; amžina linksmybė vainikuos jų galvas. Jie džiaugsis ir linksminsis, vaitojimo ir dūsavimo nebebus.

  Isaiah (35/66)