Isaiah (3/66)  

1. Štai Viešpats, kareivijų Dievas, atims iš Jeruzalės ir Judo ramstį ir lazdą, duonos ir vandens atsargas,
2. karžygį ir karį, teisėją ir pranašą, žynį ir vyresnįjį,
3. penkiasdešimtininką ir kilmingąjį, patarėją, įgudusį amatininką ir iškalbingą kalbėtoją.
4. Vaikai bus jų kunigaikščiai, juos valdys kūdikiai.
5. Žmonės skriaus vienas kitą, net savo artimą. Vaikai bus pasipūtę prieš vyresniuosius, niekam tikę prieš kilminguosius.
6. Tada žmogus, nutvėręs savo brolį iš tėvo namų, sakys: "Tu dar turi apsiaustą, būk mūsų vadas. Šie griuvėsiai tebūna tavo valdžioje".
7. Jis atsakys: "Aš nesu gydytojas, mano namuose nėra nei duonos, nei drabužių. Nedarykite manęs tautos vadu".
8. Jeruzalė ir Judas kris, nes jų žodžiai ir darbai priešingi Viešpačiui; jie erzina Jo šlovės akis.
9. Jų veido išraiška liudija prieš juos. Jie nesislėpdami nuodėmiauja kaip Sodomos gyventojai. Vargas jiems! Jie patys sau užtraukia nelaimę.
10. Sakykite teisiesiems, kad jiems bus gerai, nes jie naudosis savo darbų vaisiais.
11. Vargas nedorėliui! Jam bus atlyginta pagal jo darbus.
12. Mano tauta! Vaikai juos spaudžia, moterys jiems viešpatauja. O mano tauta! Tavo vedliai tave suvedžioja ir veda klaidingu taku.
13. Viešpats keliasi daryti teismo ir teisti tautas.
14. Viešpats teis vyresniuosius ir savo tautos kunigaikščius. "Jūs jau prarijote vynuogyną. Beturčių nuosavybė yra jūsų namuose.
15. Ką galvojate, skriausdami mano tautą ir daužydami beturčiams per veidus?"­klausia Viešpats, kareivijų Dievas.
16. Viešpats sako: "Kadangi Siono dukterys išdidžiai vaikščioja, ištiesusios kaklus, mėto geidulingus žvilgsnius, eidamos mažais žingsneliais, skambina kojų žiedais,
17. Viešpats apdengs Siono dukterų galvas šašais ir apnuogins jas".
18. Tą dieną Viešpats nuplėš jų papuošalus: kojų grandinėles, kaktos juosteles ir mėnuliukus;
19. grandinėles, apyrankes ir šydus;
20. vainikėlius, kojų papuošalus, puošnias juostas, kvepalų dėžutes ir auskarus;
21. pirštų ir nosies žiedus,
22. išeiginius rūbus ir apsiaustus; skareles ir pinigines,
23. veidrodėlius, plono lino drabužius, galvos kaspinus ir skraistes.
24. Vietoje kvepalų bus smarvė, vietoje juostos­virvė; vietoje gražios šukuosenos­plikė, vietoje apsiausto­ašutinė; vietoje grožio­įdeginta žymė.
25. Tavo vyrai kris nuo kardo, o tavo karžygiai­kovoje.
26. Jos vartai aimanuos ir gedės, apleista ji sėdės ant žemės.

  Isaiah (3/66)