Isaiah (20/66)  

1. Asirijos karalius Sargonas siuntė Tartaną, ir tas atėjo į Ašdodą, kariavo prieš jį ir paėmė.
2. Tuo metu Viešpats kalbėjo Amoco sūnui Izaijui: "Eik, nusivilk ašutinę ir nusiauk kurpes". Jis taip padarė ir vaikščiojo nuogas ir basas.
3. Tada Viešpats tarė: "Kaip mano tarnas Izaijas vaikščiojo nuogas ir basas trejus metus (tai buvo ženklas Egiptui ir Etiopijai),
4. taip Asirijos karalius ves Egipto belaisvius ir Etiopijos tremtinius, jaunus ir senus, nuogus ir basus, neapdengtomis šlaunimis Egipto gėdai.
5. Jie išsigąs ir drebės dėl Etiopijos, kuri buvo jų viltis, ir dėl Egipto, kuriuo didžiavosi.
6. Tą dieną šito jūros pakraščio gyventojai sakys: 'Štai kas atsitiko tiems, pas kuriuos bėgome ieškoti pagalbos, kad mus išlaisvintų nuo Asirijos karaliaus! Kaip dabar išsigelbėsime?' "

  Isaiah (20/66)