Hosea (12/14)  

1. Efraimas gano vėją ir vejasi rytų vėją, kasdien daugina melus ir sunaikinimą. Jie tariasi su Asirija ir gabena aliejų į Egiptą.
2. Viešpats nepatenkintas Judu. Jis nubaus Jokūbą už jo kelius, pagal jo darbus atmokės jam.
3. Dar negimęs, jis laikė už kulnies savo brolį, o subrendęs grūmėsi su Dievu.
4. Jis kovojo su angelu ir nugalėjo. Jis verkė ir maldavo jį. Betelyje Jis jį surado ir ten Jis kalbėjo su mumis.
5. Tai Viešpats, kareivijų Dievas. Viešpats­Jo vardas.
6. Gręžkis į savo Dievą, laikykis gailestingumo bei teisybės ir nuolat lauk Dievo!
7. Kanaanietis laiko rankoje neteisingas svarstykles, jis mėgsta skriausti.
8. Efraimas sakė: "Aš pralobau, praturtėjau, daug ką įsigijau ir niekuo nenusikaltau".
9. "Aš esu Viešpats, tavo Dievas nuo dienų Egipto krašte; Aš dar kartą apgyvendinsiu tave palapinėse kaip iškilmingos šventės metu.
10. Aš kalbėjau per pranašus, per regėjimus ir palyginimais".
11. Jie Gileade nusikalto ir tapo tuštybe; Gilgaloje aukojo jaučius, todėl jų aukurai pavirs akmenų krūvomis.
12. Jokūbas pabėgo į Siriją, Izraelis tarnavo už žmoną ir ganė bandą, kad ją gautų.
13. Per pranašą Viešpats išvedė Izraelį iš Egipto ir per pranašą saugojo jį.
14. Efraimas labai supykdė Viešpatį, todėl Jis paliks jo kraują ant jo ir jo panieką Viešpats sugrąžins jam.

  Hosea (12/14)