Hebrews (5/13)  

1. Kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad aukotų dovanas ir aukas už nuodėmes.
2. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo
3. ir dėl to turi aukoti aukas­tiek už tautos, tiek ir už savo nuodėmes.
4. Ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo pašauktas kaip Aaronas.
5. Taip pat ir Kristus ne pats sau suteikė šlovę tapti vyriausiuoju Kunigu, bet Tas, kuris Jam pasakė: "Tu esi mano Sūnus, šiandien Aš Tave pagimdžiau".
6. Ir kitoje vietoje sako: "Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu".
7. Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis Tam, kuris galėjo išgelbėti Jį nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl savo dievobaimingumo.
8. Nors būdamas Sūnus, Jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumo
9. ir ištobulintas tapo amžinojo išgelbėjimo priežastimi visiems, kurie Jam paklūsta,
10. Dievo pavadintas vyriausiuoju Kunigu Melchizedeko būdu.
11. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti, bet sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangūs klausyti.
12. Ir nors, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio.
13. Juk kiekvienas, maitinamas pienu, dar nepatyręs teisumo žodyje, nes tebėra kūdikis.
14. Tik subrendusiems dera stiprus maistas­tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gera nuo blogo.

  Hebrews (5/13)