Genesis (7/50)  

1. Viešpats tarė Nojui: "Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje.
2. Pasiimk iš visų švarių gyvulių po septynetą patinų ir patelių, o iš visų nešvarių gyvulių­po patiną ir patelę,
3. taip pat ir iš padangių paukščių po septynetą patinų ir patelių, kad išlaikytum jų rūšį visos žemės paviršiuje.
4. Po septynių dienų Aš užleisiu lietų ant žemės keturiasdešimčiai dienų ir keturiasdešimčiai naktų ir išnaikinsiu žemės paviršiuje visas gyvas būtybes, kurias esu padaręs".
5. Ir Nojus padarė viską, ką Viešpats jam įsakė.
6. Nojus buvo šešių šimtų metų, kai tvanas prasidėjo.
7. Tuomet Nojus, jo sūnūs, jo žmona ir sūnų žmonos suėjo su juo į arką, gelbėdamiesi nuo tvano.
8. Švarių ir nešvarių gyvulių, paukščių ir roplių
9. poros suėjo į Nojaus arką, kaip Dievas buvo įsakęs Nojui.
10. Septynioms dienoms praėjus, tvano vandenys užplūdo žemę.
11. Nojui sulaukus šešių šimtų metų, antro mėnesio septynioliktą dieną pratrūko visi didžiosios gelmės šaltiniai ir dangaus langai atsidarė.
12. Lijo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų.
13. Tą pačią dieną į arką įėjo Nojus ir jo sūnūs: Semas, Chamas ir Jafetas, Nojaus žmona ir trys jo sūnų žmonos.
14. Jie ir visi žvėrys, galvijai, ropliai ir visi paukščiai pagal savo rūšis
15. suėjo į Nojaus arką, po du visų kūnų, turinčių gyvybės kvapą.
16. Įėjusieji buvo patinas ir patelė kiekvieno kūno, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė arką iš lauko pusės.
17. Lietus tęsėsi keturiasdešimt dienų, vandens daugėjo ir jis pakėlė arką aukštyn nuo žemės.
18. Vanduo kilo ir užplūdo žemę, o arka plūduriavo vandens paviršiuje.
19. Vanduo pakilo taip aukštai, kad apsėmė visus aukštuosius kalnus, kurie stūksojo po dangumi.
20. Vanduo pakilo penkiolika uolekčių virš kalnų ir juos apdengė.
21. Ir žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės: paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės.
22. Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė.
23. Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybes, kurios buvo žemės paviršiuje, tiek žmones, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. Išliko tik Nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje.
24. Vanduo laikėsi žemėje šimtą penkiasdešimt dienų.

  Genesis (7/50)