Ezekiel (42/48)  

1. Po to jis nuvedė mane į išorinį kiemą šiaurinėje pusėje ir įvedė į kambarį, buvusį priešais pastatą.
2. Pastatas šiaurės pusėje buvo šimto uolekčių ilgio ir penkiasdešimties uolekčių pločio.
3. Vidiniame kieme, prieš išorinio kiemo grindinį, buvo trijų aukštų stoginė.
4. Jos durys buvo šiaurės pusėje, o jos priekyje buvo takas, dešimties uolekčių pločio ir šimto uolekčių ilgio.
5. Viršutiniai kambariai buvo siauresni už vidurinius ir apatinius kambarius, nes reikėjo vietos stoginėms.
6. Jie buvo trijų aukštų ir neturėjo tokių kolonų, kokios buvo kieme.
7. Siena priešais išorinį kiemą buvo penkiasdešimties uolekčių ilgio.
8. Kambarių išoriniame kieme ilgis buvo penkiasdešimt uolekčių, o esančių priešais šventyklą­šimtas uolekčių.
9. Pirmame aukšte rytų pusėje buvo įėjimas iš išorinio kiemo į kambarius.
10. Kiemo sienoje buvo kambariai į rytus, priešais kiemą ir pastatą.
11. Jie viskuo buvo panašūs į kambarius šiaurės pusėje­jų ilgis, plotis, išėjimai, durys ir įrengimas.
12. Pirmame aukšte pietų pusėje buvo įėjimas iš rytų pusės išorinio kiemo.
13. Jis sakė man: "Kambariai šiaurės ir pietų pusėje prie kiemo yra šventi. Kunigai, kurie artinasi prie Viešpaties, valgys juose šventus dalykus; juose bus laikomi švenčiausi dalykai: duonos aukos, aukos už nuodėmes ir aukos už kaltes.
14. Kunigai, įėję į šventyklą, neturės teisės iš jos išeiti į išorinį kiemą. Jie, prieš išeidami, privalės palikti kambariuose drabužius, su kuriais tarnavo, nes jie yra šventi, apsivilkti kitus ir tik tada galės eiti pas žmones".
15. Baigęs matuoti šventyklos pastatus, jis išvedė mane per rytų pusės vartus ir matavo ją aplinkui iš visų pusių.
16. Jis išmatavo nendre rytų pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių.
17. Jis išmatavo šiaurės pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių.
18. Jis išmatavo pietų pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių.
19. Tada išmatavo vakarų pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių.
20. Jis išmatavo iš visų keturių pusių. Siena, penkių šimtų nendrių ilgio ir pločio, skyrė šventą vietą nuo nešventos.

  Ezekiel (42/48)