Ezekiel (35/48)  

1. Viešpats kalbėjo man:
2. "Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Seyro kalną.
3. Sakyk jiems: 'Taip sako Viešpats Dievas: 'Seyro kalne, Aš esu prieš tave! Aš ištiesiu savo ranką prieš tave ir paversiu tave visiška dykyne.
4. Tavo miestus paversiu griuvėsiais, tu tapsi dykyne. Tada žinosi, kad Aš esu Viešpats'.
5. Kadangi tu visada buvai izraelitų priešas ir naikinai juos priespaudos metu,
6. todėl taip sako Viešpats: 'Aš atiduodu tave kraujui, ir kraujas persekios tave.
7. Aš visiškai sunaikinsiu Seyro kalnyną ir paversiu jį dykyne.
8. Aš pripildysiu kalnus užmuštųjų; jie gulės kalvose, slėniuose ir tarpekliuose.
9. Tavo miestai bus negyvenami griuvėsiai. Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats.
10. Tu sakei: 'Šios dvi tautos bus mano, aš jas paveldėsiu', nors Aš, Viešpats, buvau su jais.
11. Todėl, kaip Aš gyvas,­sako Viešpats Dievas,­atlyginsiu tau tuo pačiu, ką jie patyrė iš tavęs, pagal tavo darbus teisiu tave.
12. Tada tu žinosi, kad Aš esu Viešpats. Aš girdėjau, kaip tu piktžodžiavai ir kalbėjai prieš Izraelio kraštą: 'Jis yra tuščias, mes lengvai jį prarysime!'
13. Tu didžiavaisi prieš mane ir kalbėjai daugybę žodžių; Aš išgirdau tai'.
14. Taip sako Viešpats Dievas: 'Kai visa žemė džiaugsis, Aš padarysiu tave dykyne.
15. Kaip tu džiaugeisi Izraelio sunaikinimu, taip Aš tau padarysiu. Seyro kalne ir visa Idumėja, jūs tapsite dykyne! Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats' ".

  Ezekiel (35/48)