Ezekiel (27/48)  

1. Viešpats kalbėjo man:
2. "Žmogaus sūnau, apraudok Tyrą.
3. Sakyk Tyrui: 'Tau, kuris buvai jūros vartai ir prekybos miestas daugelio salų tautoms, taip sako Viešpats Dievas: 'Tyre, tu sakei: 'Aš esu tobulo grožio'.
4. Tu esi apsuptas jūros. Tavo statytojai pastatė tave tobulai gražų.
5. Jie naudojo tavo statybai kipariso lentas iš Senyro ir Libano kedrus stiebams.
6. Tavo irklai padaryti iš Bašano ąžuolų, denis­iš Kitimų pušų su dramblio kaulo pagražinimais.
7. Tavo burės pagamintos iš Egipto margos drobės; mėlynas ir raudonas purpuras iš Elišos salų dengė tave.
8. Sidono ir Arvado gyventojai buvo tavo jūrininkai, o tavo išminčiai, Tyre, buvo tavyje vairininkai.
9. Gebalo vyresnieji ir išminčiai užtaisė tavo plyšius. Visų laivų jūrininkai prekiavo su tavimi.
10. Persai, luditai ir putitai buvo tavo kariai. Jų skydai ir šalmai, pakabinti tavyje, puošė tave.
11. Arvado ir Gamados vyrai buvo tavo kariai prie miesto sienų ir sargai bokštuose. Jų skydai kabojo ant sienų, suteikdami miestui tobulo grožio.
12. Taršišas prekiavo su tavimi. Jis keitė savo sidabrą, geležį, šviną ir cinką į daugybę tavo prekių.
13. Javanas, Tubalas ir Mešechas prekiavo su tavimi. Jie savo vergus bei varinius indus keitė į tavo prekes.
14. Iš Bet Togarmos už tavo prekes atgabendavo arklių, žirgų ir mulų.
15. Dedano žmonės ir daugelis kitų salų prekiavo su tavimi. Jie mokėjo už tavo prekes dramblio kaulu ir juodmedžiu.
16. Sirai savo brangakmenius, raudoną purpurą, margus audinius, drobę, koralus ir rubinus keitė į daugybę tavo gaminių.
17. Judas ir Izraelis, prekiaudami su tavimi, už tavo prekes mokėjo Minito kviečiais, figomis, medumi, aliejumi ir balzamu.
18. Damaskas savo Helbono vyną ir baltą vilną keitė į tavo prekes.
19. Danas ir Javanas už tavo prekes mokėjo lydyta geležimi, kasija ir kvepiančiomis nendrėmis.
20. Dedanas prekiavo su tavimi gūniomis žirgams.
21. Arabija ir Kedaro kunigaikščiai prekiavo ėriukais, avinais ir ožiais.
22. Šebos ir Ramos pirkliai prekiavo geriausiais kvepalais, įvairiausiais brangakmeniais ir auksu.
23. Charanas, Kanė, Edenas, Šebos pirkliai, Asirija ir Kilmadas prekiavo su tavimi.
24. Jie prekiavo brangiais drabužiais, mėlynais ir margais audiniais, spalvotais kilimais.
25. Taršišo laivai gabeno tavo prekes. Tu tapai turtingas ir labai garsus jūros viduryje.
26. Tavo irklininkai nuvarė tave į atvirą jūrą, o rytų vėjas sudaužė tave jūroje.
27. Tavo prekyba, turtai ir prekės, jūrininkai ir vairininkai, amatininkai ir prekybininkai, kariai ir visi, esantys tavyje, paskęs jūroje tavo žuvimo dieną.
28. Apylinkės drebės nuo tavo vairininkų šauksmo.
29. Visi jūreiviai, irklininkai ir vairininkai, palikę laivus, stovės sausumoje,
30. pakels savo balsus dėl tavęs, graudžiai verks, barstysis galvas dulkėmis ir voliosis pelenuose.
31. Jie dėl tavęs nusiskus galvos plaukus, apsisiaus ašutinėmis, labai sielosis ir dejuos.
32. Labai nusiminę, jie raudos, sakydami: 'Ar buvo kada kas taip sunaikintas, kaip Tyras jūros viduryje?'
33. Savo jūrų prekyba praturtinai daugelį tautų ir karalių.
34. Kai būsi jūroje sudaužytas, vandens gelmėje nuskendęs, tavo prekės ir žmonės, buvę tavyje, nuskęs su tavimi.
35. Visi salų gyventojai pasibaisės tavimi, jų karaliai išsigąs ir jų veidai persikreips.
36. Tautų pirkliai švilps dėl tavęs, tu būsi pasibaisėjimas ir tavęs nebebus' ".

  Ezekiel (27/48)