Ezekiel (25/48)  

1. Viešpats kalbėjo man:
2. "Žmogaus sūnau, pranašauk prieš amonitus.
3. Sakyk amonitams: 'Išgirskite Viešpaties Dievo žodį! Taip sako Viešpats Dievas: 'Kadangi jūs džiūgavote dėl to, kad mano šventykla išniekinta, Izraelio šalis sunaikinta ir Judo namai išvesti nelaisvėn,
4. atiduosiu jus rytų šalies gyventojams. Jie išties savo palapines tarp jūsų ir įrengs stovyklas, jie valgys jūsų vaisius ir gers jūsų pieną.
5. Aš padarysiu Rabą vieta kupranugariams ir amonitų kraštą­gardais avims. Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats'.
6. Nes taip sako Viešpats: 'Kadangi jūs plojote rankomis, trypėte kojomis ir nuoširdžiai džiaugėtės niekindami Izraelio žemę,
7. todėl Aš ištiesiu savo ranką prieš jus ir atiduosiu jus tautoms kaip grobį. Aš išnaikinsiu jus tarp tautų ir pražudysiu jus visose šalyse. Aš sunaikinsiu jus, ir tada žinosite, kad Aš esu Viešpats' ".
8. Viešpats Dievas sako: "Kadangi Moabas ir Seyras sako, kad Judo namai yra kaip visos kitos tautos,
9. Aš atversiu Moabo šoną, pradėdamas nuo gražiausių miestų, krašto pasididžiavimo: Bet Ješimotų, Baal Meono ir Kirjataimų,
10. Aš juos atiduosiu kartu su amonitais rytų šalies gyventojams, ir amonitai nebebus minimi tarp tautų.
11. Taip Aš įvykdysiu teismą Moabui, ir jis žinos, kad Aš esu Viešpats".
12. Taip sako Viešpats Dievas: "Kadangi edomitai kerštingai elgėsi su Judo namais ir tuo sunkiai nusikalto,
13. Aš išnaikinsiu edomitus ir jų gyvulius, padarysiu kraštą dykuma; nuo Temano iki Dedano visi kris nuo kardo.
14. Aš bausiu edomitus per savo tautą Izraelį. Jie pasielgs su edomitais pagal mano nutarimą. Ir jie pažins mano kerštą,­sako Viešpats Dievas".
15. Viešpats Dievas sako: "Kadangi filistinai keršijo be jokio pasigailėjimo ir naikino izraelitus dėl senos neapykantos,
16. Aš ištiesiu savo ranką prieš filistinus, sunaikinsiu keretus ir pajūrio gyventojus.
17. Aš žiauriai atkeršysiu jiems ir nubausiu juos. Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats".

  Ezekiel (25/48)