Ezekiel (13/48)  

1. Viešpats kalbėjo man:
2. "Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Izraelio pranašus, kurie pranašauja tai, kas yra jų pačių širdyse: 'Pasiklausykite Viešpaties žodžių!
3. Taip sako Viešpats: 'Vargas kvailiems pranašams, sekantiems savo pačių dvasia ir nieko nemačiusiems.
4. Izraeli, tavo pranašai yra lyg lapės griuvėsiuose.
5. Jūs nestojote į Izraelio namų spragas ir nestatėte sienų aplinkui juos, kad atsilaikytų kovoje Viešpaties dieną.
6. Jie kalbėjo apgaulę ir pranašavo melą. Jie sakė: 'Taip sako Viešpats', kai Viešpats nebuvo jų siuntęs, ir suteikė viltį, kad jų žodžiai išsipildys.
7. Ar jūs ne apgaulę kalbėjote ir ne melą pranašavote, sakydami: 'Taip sako Viešpats', kai Aš nekalbėjau.
8. Kadangi jūs kalbėjote apgaulę ir pranašavote melą, Aš esu prieš jus.
9. Mano ranka bus prieš pranašus, reginčius apgaulę ir pranašaujančius melą. Jie nepriklausys mano tautai, nebus įrašyti į Izraelio namų sąrašą ir nesugrįš į Izraelio kraštą. Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats.
10. Jie suvedžiojo mano tautą, sakydami: 'Taika', kai tuo tarpu nebuvo taikos. Kai jie stato sieną iš akmenų, kiti aptepa ją kalkėmis.
11. Sakyk tiems, kurie tepa sieną kalkėmis, kad ji sugrius, užėjus smarkiam lietui, siaučiant audrai.
12. Kai ji sugrius, ar neklaus jūsų: 'Kur tinkas, kuriuo aptepėte sieną?'
13. Aš užsirūstinęs užleisiu griaunančią audrą ir smarkų lietų. Lietus nuplaus tinką, ir mano rūstybės kruša sunaikins ją.
14. Aš nugriausiu jūsų kalkėmis apteptą sieną iki pamatų. Ji grius, ir jūs žūsite kartu su ja. Tada žinosite, kad Aš esu Viešpats.
15. Aš išliesiu savo rūstybę ant sienos ir jos aptepėjų ir sakysiu: 'Nebėra sienos ir tų, kurie ją aptepė:
16. Izraelio pranašų, Jeruzalei pranašavusių taiką, kai taikos nebuvo,­sako Viešpats Dievas'.
17. Tu, žmogaus sūnau, atsisuk į tautos dukteris, kurios pranašauja iš savo širdžių ir pranašauk prieš jas.
18. Sakyk joms: 'Taip sako Viešpats Dievas: 'Vargas moterims, siuvančioms burtų raiščius rankoms ir šydus visų žmonių galvoms, kad juos sugautų. Ar, gaudydamos mano tautos žmones, pačios tikitės išlikti gyvos?
19. Jūs teršiate mane tautoje dėl saujos miežių ir dėl duonos kąsnio, pražudydamos sielas, kurios neturėtų pražūti, ir palikdamos gyvas sielas, kurios neturėtų gyventi, meluodamos mano tautai, kuri klauso jūsų melų'.
20. Todėl taip sako Viešpats Dievas: 'Burtų raiščius, kuriais gaudote sielas, Aš nuplėšiu nuo jūsų rankų ir sugautuosius paleisiu į laisvę.
21. Taipgi nuplėšiu šydus ir savo tautą išlaisvinsiu iš jūsų rankų. Tada žinosite, kad Aš esu Viešpats.
22. Kadangi savo melais jūs nuliūdinote teisiojo širdį, kurios Aš nenorėjau liūdinti, o nedorėlio rankas sustiprinote, kad neatsiverstų nuo savo pikto kelio ir gyventų,
23. todėl jūs neberegėsite apgaulės ir liausitės žyniavę, nes Aš išgelbėsiu savo tautą iš jūsų rankų, ir jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats' ".

  Ezekiel (13/48)