Exodus (39/40)  

1. Iš mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų padarė apdarus, kuriais turėjo vilkėti Aaronas, tarnaudamas šventykloje, kaip Viešpats įsakė Mozei.
2. Efodą padarė iš aukso, mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų suktų lininių siūlų.
3. Supjaustę išplotą auksinę skardą, padarė iš jos siūlus, kad jie galėtų būti įausti į mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų audinį.
4. Padarė jam petnešas, kad jį sujungtų; iš abiejų pusių sujungė jį.
5. Padarė ir juostą efodui tų pačių spalvų ir taip pat padarytą, kaip Viešpats įsakė Mozei.
6. Du onikso akmenėlius su įrėžtais ant jų Izraelio sūnų vardais įstatė į auksinius įdėklus.
7. Juos pritvirtino ant abiejų efodo pečių Izraelio sūnų atminimui, kaip Viešpats įsakė Mozei.
8. Krūtinės skydelį padarė taip pat meniškai, kaip ir efodą, iš auksinių, mėlynų, violetinių, raudonų ir plonų suktų lininių siūlų.
9. Jis buvo keturkampis, dvilinkas, sprindžio ilgumo ir sprindžio platumo.
10. Ant jo pritvirtino keturias brangakmenių eiles. Pirmoje eilėje buvo sardis, topazas ir smaragdas;
11. antroje­rubinas, safyras, jaspis;
12. trečioje­hiacintas, agatas ir ametistas;
13. ketvirtoje­chrizolitas, oniksas ir berilis. Eilėmis sustatyti brangakmeniai buvo įtvirtinti aukse.
14. Pačiuose akmenyse buvo įrėžti dvylikos Izraelio giminių vardai, kiekviename po vieną vardą.
15. Krūtinės skydelio kampams padarė iš gryno aukso grandinėles,
16. dvi sagtis ir du auksinius žiedus. Žiedus pritvirtino dviejuose krūtinės skydelio kampuose
17. ir įvėrė dvi auksines grandinėles į žiedus krūtinės skydelio kampuose.
18. Ir prie dviejų auksinių grandinėlių galų pritvirtino sagtis ir prisegė jas prie efodo petnešų ties krūtinės skydeliu.
19. Ir padarė du auksinius žiedus, ir pritvirtino prie dviejų krūtinės skydelio kampų toje pusėje, kuri buvo prie efodo.
20. Ir padarė du kitus auksinius žiedus, ir pritvirtino prie efodo šonų žemai, kur apatinis sujungimas virš juostos.
21. Ir pririšo krūtinės skydelį už jo žiedų prie efodo žiedų mėlynu raiščiu, kad jis būtų virš efodo juostos ir neatsiskirtų nuo efodo, kaip Viešpats įsakė Mozei.
22. Efodui padarė mėlyną tuniką.
23. Jos viršuje per vidurį buvo skylė galvai, apsiūta aplinkui, kad nesuplyštų;
24. apačioje prie kojų buvo granato vaisiai iš mėlynų, raudonų, violetinių ir suktų lininių siūlų
25. ir varpeliai iš gryno aukso, kurie buvo prikabinti tarp granato vaisių aplink visą tuniką.
26. Auksiniai varpeliai ir granato vaisiai ėjo pakaitomis aplink visą tunikos kraštą, kaip Viešpats įsakė Mozei.
27. Aaronui ir jo sūnums taip pat padarė drobines jupas,
28. mitrą iš drobės, drobinius gobtuvus ir kelnes iš drobės.
29. O juostą išaudė raštais iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų suktų lininių siūlų, kaip Viešpats įsakė Mozei.
30. Iš gryno aukso padarė plokštelę ir joje įrėžė, kaip yra išraižomi antspaudai: "Pašvęstas Viešpačiui".
31. Ją pririšo ant mitros mėlynu raiščiu, kaip Viešpats įsakė Mozei.
32. Susitikimo palapinės darbai buvo baigti; izraelitai padarė visa, ką Viešpats buvo įsakęs Mozei.
33. Jie atnešė Mozei palapinę, uždangalus, visus daiktus bei reikmenis: kabes, lentas, kartis, stulpus ir pakojus;
34. uždangalą iš raudonai dažytų avinų kailių, uždangalą iš opšrų kailių, uždangą,
35. Liudijimo skrynią, jos kartis, dangtį,
36. stalą su jo reikmenimis ir padėtinę duoną,
37. žvakidę, lempas, sustatytas į savo vietas, jos priedus ir aliejų deginti,
38. auksinį aukurą, patepimo aliejų ir kvepiančius smilkalus, užuolaidą palapinės įėjimui,
39. varinį aukurą su grotelėmis, kartimis ir visais jo reikmenimis, praustuvę ir jos stovą,
40. kiemo užkabas ir stulpus su jų pakojais, užkabas kiemo įėjimui, jo virveles ir kuolelius,­visa, ko reikia tarnavimui Susitikimo palapinėje.
41. Apdarus tarnavimui šventykloje, šventus drabužius kunigui Aaronui ir drabužius jo sūnums, kad atliktų kunigų tarnystę.
42. Visa padarė izraelitai, kaip Viešpats įsakė Mozei.
43. Mozė apžiūrėjo darbą ir pamatė, kad viskas padaryta pagal Viešpaties nurodymus, ir Mozė palaimino juos.

  Exodus (39/40)