Exodus (31/40)  

1. Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
2. "Aš pašaukiau vardu Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės
3. ir jį pripildžiau Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo,
4. kad sugebėtų viską padaryti iš aukso, sidabro, vario,
5. brangių akmenų ir medžio.
6. Daviau jam padėjėją Ahisamako sūnų Oholiabą iš Dano giminės; kiekvienam daviau išmintį padaryti viską, apie ką tau kalbėjau.
7. Jie padarys Susitikimo palapinę, Liudijimo skrynią, jos dangtį ir visus palapinės reikmenis:
8. stalą su jo priedais, gryno aukso žvakidę su jos priedais, aukurus smilkymui
9. ir deginamosioms aukoms bei visus jų reikmenis, praustuvę su jos stovu,
10. tarnavimo apdarus ir šventus drabužius kunigui Aaronui ir jo sūnums, kad būtų man kunigais,
11. patepimo aliejų, kvepiančius smilkalus šventyklai­viską, ką tau įsakiau, jie padarys".
12. Viešpats toliau kalbėjo Mozei:
13. "Kalbėk izraelitams: 'Privalote laikytis sabato, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų kartų kartoms, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats, kuris jus pašventinu.
14. Laikykitės sabato, nes jis šventas; kas jį suterš, turi mirti. Kas dirbs tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos.
15. Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra sabatas­poilsis, pašvęstas Viešpačiui. Kiekvienas, kuris dirbs sabato dieną, turi mirti.
16. Izraelitai privalo laikytis sabato per visas savo kartas kaip amžinos sandoros
17. tarp manęs ir Izraelio vaikų. Nes Viešpats per šešias dienas sukūrė dangų ir žemę, o septintąją dieną ilsėjosi ir atsigaivino' ".
18. Baigęs kalbėti, Viešpats davė Mozei ant Sinajaus kalno dvi akmenines liudijimo plokštes, parašytas Dievo pirštu.

  Exodus (31/40)