Exodus (30/40)  

1. "Padirbdinsi iš akacijos medžio aukurą smilkalams deginti,
2. uolekties ilgio, uolekties pločio, keturkampį ir dviejų uolekčių aukščio. Ant jo bus ragai.
3. Aptrauksi jo viršų, šonus ir ragus grynu auksu. Padarysi jam auksinį apvadą aplinkui
4. ir auksines grandis po apvadu dviejuose kampuose kartims įkišti, kad jį būtų galima nešti.
5. Kartis padarysi iš akacijos medžio ir aptrauksi jas auksu.
6. Pastatysi aukurą prie uždangos, pakabintos prieš Liudijimo skrynią, ties dangčiu, kuris dengia liudijimą.
7. Kiekvieną rytą Aaronas degins ant jo maloniai kvepiančius smilkalus. Paruošęs lempas, jis degins smilkalus ant šio aukuro.
8. Ir vakare, uždegdamas lempas, jis degins smilkalus ant aukuro. Tai nuolatinis smilkymas Viešpaties akivaizdoje per visas jūsų kartas.
9. Neaukosite ant jo svetimų smilkalų nei deginamųjų aukų, nei valgio aukų ir neliesite geriamųjų aukų.
10. Vieną kartą per metus Aaronas ant aukuro ragų atliks sutaikinimą, aukos už nuodėmes krauju. Tai bus daroma per visas jūsų kartas, nes tai labai šventa Viešpačiui".
11. Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
12. "Kada skaičiuosi izraelitus, paskirk kiekvienam išpirką Viešpačiui, kad jų nepaliestų nelaimės.
13. Kiekvienas turės duoti po pusę šekelio, pagal šventyklos šekelį. Šekelis turi dvidešimt gerų. Pusė šekelio bus jų auka Viešpačiui.
14. Visi, sulaukę dvidešimties ar daugiau metų amžiaus, duos auką Viešpačiui.
15. Turtingas nemokės daugiau ir beturtis nemokės mažiau­pusę šekelio jie duos kaip auką Viešpačiui, kad jų sielos būtų sutaikintos.
16. Izraelitų sutaikinimo pinigus atiduosi Susitikimo palapinės reikalams".
17. Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
18. "Padirbdinsi varinę praustuvę su stovu ir ją pastatysi tarp Susitikimo palapinės ir aukuro.
19. Aaronas ir jo sūnūs mazgos joje savo rankas ir kojas.
20. Eidami į Susitikimo palapinę, jie nusimazgos vandeniu, kad nenumirtų, taip pat eidami prie aukuro aukoti deginamosios aukos Viešpačiui.
21. Jie mazgos savo rankas ir kojas, kad nemirtų. Tai yra amžinas nuostatas Aaronui ir jo palikuonims per visas kartas".
22. Ir dar Viešpats kalbėjo Mozei:
23. "Imk geriausių kvepalų: penkis šimtus šekelių miros ir pusę tiek cinamono, tai yra du šimtus penkiasdešimt šekelių, ir kvepiančių nendrių du šimtus penkiasdešimt šekelių,
24. kasijos penkis šimtus šekelių pagal šventyklos šekelį ir vieną hiną alyvmedžių aliejaus.
25. Padarysi šventojo patepimo aliejų, sumaišydamas visa tai vaistininkų būdu; tai bus šventas patepimo aliejus.
26. Juo patepsi Susitikimo palapinę, Liudijimo skrynią,
27. stalą su jo priedais, žvakidę su jos priedais, smilkymo aukurą,
28. deginamųjų aukų aukurą ir praustuvę.
29. Tu pašventinsi visa, ir tai bus labai šventa; kas prie jų prisilies, taps šventas.
30. Patepsi Aaroną bei jo sūnus ir juos įšventinsi būti mano kunigais.
31. Izraelitams sakysi, kad toks patepimo aliejus bus šventas visoms jūsų kartoms.
32. Žmogaus kūnas juo nebus tepamas; jokio kito tos sudėties tepalo nedarysite, nes jis yra šventas ir bus jums šventas.
33. Kas tokį pat padarytų ar juo pateptų pašalietį, bus išnaikintas iš savo tautos".
34. Ir Viešpats tarė Mozei: "Imk kvepalų: stakto, miros, balzamo, galbano ir skaidrių sakų visų vienodą svorį.
35. Padarysi iš jų smilkalus, sumaišydamas vaistininkų būdu, grynus ir šventus.
36. Sutrinsi tai smulkiai ir padėsi ties Susitikimo palapine, kurioje su tavimi susitiksiu. Tie smilkalai bus jums labai šventi.
37. Tokio mišinio nedarysite savo reikalams, nes jis bus šventas Viešpačiui.
38. Kiekvienas, kuris sau pasidarytų tokį pat mišinį ir juo naudotųsi, bus išnaikintas iš savo tautos".

  Exodus (30/40)