Esther (10/10)    

1. Karalius Ahasveras uždėjo duoklę visiems kraštams ir jūrų saloms.
2. Visi jo valdžios ir galybės darbai, taip pat Mordechajo garbė, kurią karalius jam suteikė, yra surašyta persų ir medų metraščių knygoje.
3. Žydas Mordechajas buvo antras po karaliaus Ahasvero. Jis buvo galingas tarp žydų ir mėgstamas tarp brolių, nes jis siekė gerovės ir taikos savo tautai.

  Esther (10/10)