Ecclesiastes (7/12)  

1. Geras vardas yra geriau negu brangus tepalas ir mirties diena negu gimimo diena.
2. Geriau eiti į gedulo negu į puotos namus, nes tai visų žmonių galas ir gyvieji susimąsto.
3. Geriau yra liūdėti negu juoktis, nes liūdnas veidas daro širdį geresnę.
4. Išmintingųjų širdis yra gedulo namuose, o kvailių­linksmybės namuose.
5. Geriau yra išgirsti išmintingo barimą negu klausytis kvailųjų giedojimo.
6. Kvailio juokas yra kaip deginamų erškėčių spragsėjimas po puodu. Ir tai yra tuštybė.
7. Priespauda ir išmintingą padaro beprotį, o kyšiai sugadina širdį.
8. Pabaiga geriau negu pradžia; kantrumas geriau negu išdidumas.
9. Nebūk greitas pykti, nes pyktis yra kvailio antyje.
10. Nesakyk: "Kodėl seniau buvo geriau negu dabar?" Tai neišmintingas klausimas.
11. Gerai yra išmintis su paveldėjimu, ypač tiems, kurie mato saulę.
12. Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi.
13. Pažvelk į Dievo darbus! Kas galėtų ištiesinti tai, ką Jis padarė kreivą?
14. Gerą dieną džiaukis, o nelaimės dieną susimąstyk: Dievas padarė vieną ir kitą, kad žmogus nežinotų, kas jo laukia.
15. Per savo beprasmes dienas mačiau, kaip teisusis žūva savo teisume, o nedorėlis ilgai gyvena, darydamas pikta.
16. Nebūk per daug teisus nė per daug išmintingas; nepakenk pats sau.
17. Nebūk per daug nedoras nė kvailas, kad nemirtum prieš laiką.
18. Gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievo išvengs viso to.
19. Išmintingas yra stipresnis už dešimt galiūnų.
20. Nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visad gera darytų ir niekad nenusidėtų.
21. Nekreipk dėmesio į visas kalbas, kad neišgirstum savo tarno tave keikiant.
22. Nes tavo širdis žino, kad ir tu dažnai keiki kitus.
23. Aš viską išmintingai tyrinėjau ir galvojau, kad būsiu išmintingesnis, bet tai buvo toli nuo manęs.
24. Visa tai yra toli ir labai giliai. Kas visa tai ištirs?
25. Aš nusprendžiau savo širdyje pažinti, ištirti ir surasti išmintį bei priežastis, suprasti kvailumo, beprotystės ir neišmanymo pragaištingumą.
26. Aš supratau, kad kartesnė už mirtį yra moteris, kurios širdyje yra spąstai ir tinklai, o rankose­ virvės. Kas patinka Dievui, tas pabėgs nuo jos, bet nusidėjėlį ji sugauna.
27. Tai aš supratau,­sako pamokslininkas,­lygindamas vieną dalyką su kitu, kol radau atsakymą.
28. Ko mano siela ieškojo, bet aš neradau? Suradau vieną vyrą iš tūkstančio, bet moters tarp visų neradau nė vienos.
29. Štai ką aš supratau: Dievas sukūrė visus žmones teisius, bet jie patys daug dalykų prasimano.

  Ecclesiastes (7/12)