Deuteronomy (27/34)  

1. Mozė ir Izraelio vyresnieji įsakė tautai: "Izraeli, vykdyk visus įsakymus, kuriuos šiandien tau skelbiu.
2. Kai pereisi per Jordaną į žemę, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda, sukrauk didelius akmenis, juos aptepk kalkėmis
3. ir užrašyk ant jų visus šito įstatymo žodžius, kad įeitum į žemę, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda, žemę, plūstančią pienu ir medumi, kaip Jis pažadėjo tavo tėvams.
4. Taigi perėję per Jordaną, sukraukite tuos akmenis ant Ebalo kalno, kaip jums šiandien įsakau, ir juos aptepkite kalkėmis.
5. Pastatyk ten Viešpačiui, savo Dievui, aukurą iš netašytų akmenų.
6. Ant to nedailintų akmenų aukuro aukok deginamąsias aukas Viešpačiui, savo Dievui.
7. Padėkos aukas ten aukok, valgyk ir džiaukis Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje.
8. Užrašyk ant akmenų visus šito įstatymo žodžius labai aiškiai".
9. Mozė ir Levio giminės kunigai kalbėjo visam Izraeliui: "Būk atidus ir klausyk, Izraeli. Šiandien tu tapai Viešpaties, tavo Dievo, tauta.
10. Klausyk Jo balso ir vykdyk įsakymus ir įstatymus, kuriuos tau šiandien skelbiu".
11. Tą pačią dieną Mozė kalbėjo Izraelio tautai:
12. "Perėjus per Jordaną, ant Garizimo kalno stovės ir laimins tautą Simeono, Levio, Judo, Isacharo, Juozapo ir Benjamino giminės;
13. o ant Ebalo kalno stovės Rubeno, Gado, Ašero, Zabulono, Dano ir Neftalio giminės, kurie prakeiks.
14. Levitai garsiu balsu sakys visiems izraelitams:
15. 'Prakeiktas žmogus, kuris amatininkų rankomis pasidaro drožtą ar lietą atvaizdą, pasibjaurėjimą Viešpačiui, ir slepia jį'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
16. 'Prakeiktas, kuris keikia savo tėvą ir motiną'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
17. 'Prakeiktas, kuris perkelia savo artimo žemės ribų ženklą'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
18. 'Prakeiktas, kuris suklaidina aklą kelyje'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
19. 'Prakeiktas, kuris iškreipia teisingumą ateivio, našlaičio ir našlės byloje'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
20. 'Prakeiktas, kuris sugula su savo tėvo žmona, nes atidengia savo tėvo nuogumą'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
21. 'Prakeiktas, kuris paleistuvauja su kuriuo nors gyvuliu'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
22. 'Prakeiktas, kuris sugula su savo seserimi, savo tėvo ar motinos dukterimi'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
23. 'Prakeiktas, kuris sugula su savo uošve'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
24. 'Prakeiktas, kuris užmuša savo artimą'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
25. 'Prakeiktas, kuris paima užmokestį, kad pralietų nekaltą kraują'. Visa tauta atsakys: 'Amen'.
26. 'Prakeiktas, kuris nesilaiko šito įstatymo žodžių ir jų nevykdo'. Visa tauta atsakys: 'Amen' ".

  Deuteronomy (27/34)