Deuteronomy (25/34)  

1. "Jei du kreiptųsi į teismą, teisėjai išteisins teisųjį ir pasmerks nusikaltusį.
2. Jei nusikaltėlis nubaustas plakimu, teisėjas įsakys gulti, ir jis bus nuplaktas jo akivaizdoje. Kirčių skaičius bus pagal nusikaltimą,
3. bet neviršys keturiasdešimties kirčių, kad tavo brolis nebūtų žiauriai sužalotas tavo akyse.
4. Neužrišk nasrų kuliančiam jaučiui.
5. Jei broliai gyventų kartu ir vienas jų mirtų bevaikis, mirusio žmona neištekės už svetimo, bet jos vyro brolis įeis pas ją ir ves ją, kad atliktų vyro brolio pareigą.
6. Pirmagimį jos sūnų pavadins mirusiojo brolio vardu, kad jo vardas neišnyktų iš Izraelio.
7. Jeigu jis nenorės vesti savo brolio žmonos, moteris eis prie miesto vartų ir kreipsis į vyresniuosius: 'Mano vyro brolis nenori atstatyti savo brolio vardo Izraelyje nė manęs vesti'.
8. Tada miesto vyresnieji pasikvies jį ir kalbės su juo. Jei jis atsakys: 'Nenoriu jos vesti',
9. moteris vyresniųjų akyse nuaus nuo jo kojos apavą ir spjaus jam į veidą, tardama: 'Taip atsitinka vyrui, kuris atsisako pratęsti savo brolio giminę'.
10. Jis bus vadinamas Izraelyje: 'Nuautojo namai'.
11. Jei du vyrai susivaidiję pradėtų grumtis, ir vieno žmona, norėdama padėti savo vyrui, nutvertų kitą už lyties,
12. nukirsk jai ranką, nepasigailėk jos.
13. Nenaudok didesnių ir mažesnių svarsčių.
14. Nelaikyk savo namuose didesnio ir mažesnio saiko.
15. Naudok teisingus ir tikrus saikus bei matus, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda.
16. Visi, kurie taip daro ir neteisiai elgiasi, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, tavo Dievui.
17. Atsimink, ką tau padarė amalekiečiai, kai išėjai iš Egipto.
18. Jie išėjo prieš tave ir tavo nuvargusius ir atsilikusius žmones išžudė, kai tu buvai pailsęs ir nuvargęs; jie nebijojo Dievo.
19. Kai Viešpats, tavo Dievas, suteiks tau poilsį nuo visų priešų žemėje, kurią tau duoda paveldėti, išnaikink Amaleko vardą nuo žemės paviršiaus; žiūrėk, neužmiršk".

  Deuteronomy (25/34)