Deuteronomy (21/34)  

1. "Jei žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda, būtų rastas užmušto žmogaus lavonas, bet nesurastas kaltininkas,
2. vyresnieji ir teisėjai išmatuos atstumus nuo užmuštojo ligi aplinkinių miestų.
3. Artimiausio miesto vyresnieji pasiims iš kaimenės telyčią, nekinkytą į jungą,
4. nuves ją į apleistą slėnį, kuris nebuvo suartas nė apsėtas, ir čia perpjaus jai gerklę.
5. Po to ateis Levio sūnūs, kunigai, kuriuos Viešpats, tavo Dievas, išsirinko Jam tarnauti ir Jo vardu laiminti, kurių žodžiu yra išsprendžiamas kiekvienas ginčas,
6. ir miesto, nuo kurio arčiausia iki nužudytojo, vyresnieji plaus savo rankas virš telyčios, papjautos slėnyje,
7. ir sakys: 'Mūsų rankos nepraliejo šito kraujo ir mūsų akys nematė.
8. Viešpatie, pasigailėk savo tautos, Izraelio, kurią atpirkai, ir neįskaityk jai nekalto kraujo'. Ir jie bus apvalyti nuo kraujo.
9. Taip pašalinsi nekaltai pralietą kraują tarp savųjų darydamas, kas teisu Viešpaties akyse.
10. Kai kovosi su priešu, ir Viešpats, tavo Dievas, atiduos juos į tavo rankas, ir tu paimsi juos į nelaisvę,
11. jei tarp belaisvių pamatysi gražią moterį, kurią panorėsi vesti,
12. parsivesk ją į savo namus. Ji nusiskus plaukus, nusipjaustys nagus,
13. nusivilks belaisvės drabužius ir gyvens tavo namuose, apraudodama savo tėvą ir motiną visą mėnesį. Po to gali įeiti pas ją ir būti jos vyras, o ji bus tavo žmona.
14. Jei ji tau nebepatiks, atleisi ją, bet negalėsi jos parduoti arba paversti verge, nes ją pažeminai.
15. Jei vyras turėtų dvi žmonas, vieną mylimą, o antrą­nemylimą, ir, joms pagimdžius vaikų, nemylimosios sūnus būtų pirmagimis,
16. norėdamas padalinti savo sūnums palikimą, jis negalės mylimosios sūnaus padaryti pirmagimio ir duoti jam pirmenybę nemylimosios sūnaus vietoje.
17. Jis pripažins nemylimosios sūnų pirmagimiu ir jam duos dvigubą dalį, nes tas yra jo pajėgumo pradžia ir jam priklauso pirmagimio teisė.
18. Jei sūnus būtų tėvams nepaklusnus, priešgina ir užsispyręs, jei jis nekreiptų dėmesio į pabaudimą,
19. tėvai nuves jį pas miesto vyresniuosius prie miesto vartų
20. ir sakys miesto vyresniesiems: 'Šitas mūsų sūnus yra neklusnus, priešgina ir užsispyręs, lėbauja ir girtauja'.
21. Miesto gyventojai užmuš jį akmenimis. Taip bus pašalinta pikta iš jūsų, kad visas Izraelis, tai girdėdamas, bijotų.
22. Jei žmogus padarys nuodėmę, vertą mirties, ir tu nužudysi jį pakardamas,
23. jo kūno nepalik ant medžio per naktį, palaidok jį tą pačią dieną. Dievo prakeiktas tas, kuris kabo ant medžio. Nesutepk savo žemės, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda paveldėti".

  Deuteronomy (21/34)